Menu
MAS Naděje o.p.s.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

Logo

Logo Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČRLogo projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

Anotace

Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov a na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov", který byl realizován v období od 05/2019 do 04/2022 MAS Naděje o.p.s. a Městem Litvínov.

V rámci přechozích dvou projektů došlo k vytvoření funkční komunikační platformy pro spolupráci subjektů v území, mající vliv a zájem o rozvoj a pokrok v oblasti vzdělávací politiky. 

V řadě již třetí navazující projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále výše uvedené oblasti spolupráce a partnerství podporovat s důrazem na systémové řešení problémů, které zájmové vzdělávací subjekty přímo spojují.

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 

Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov


Pracovní název projektu:

MAP III


Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025


Datum zahájení realizace:

01. 05. 2022


Datum ukončení realizace:

30. 11. 2023


Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020


Rozpočet:

2.182.030,91 Kč

MAS Naděje o.p.s. - 1.559.191,91 Kč

Město Litvínov - 622.839,00 Kč


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

15 subjektů

Sociální sítě

Facebook    Twitter    Instagram    LinkedIn
 

Realizační tým (RT)

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Koordinátorka projektu:

Mgr. Petra Zavázalová

(+420) 771 137 791

petra.zavazalova@mulitvinov.cz


Administrátorka projektu:

Bc. Lucie Haidová

(+420) 725 266 776

lucie.haidova@masnadeje.cz


Koordinátorka MAP:

Ing. Monika Růžičková

(+420) 733 370 049

ruzickova@pp-projekty.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz


Analytik:

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

(+420) 774 583 579

hrubes.jan@gmail.com


Evaluátor:

Bc. Petr Pillár

(+420) 725 061 014

petr.pillar@masnadeje.cz

Základní dokumenty Pracovních skupin (PS)

Kontaktní osoby Pracovních skupin (PS)

Oblast financování jednotlivých zařízení (PS F):

Ing. Klára Křivánková

krivankova@zsmshornijiretin.cz


Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků (PS ČG):

Mgr. Kateřina Koželuhová

kozeluhova.katerina@seznam.cz


Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků (PS MG):

Ing. Zuzana Ozaňáková

zuzana.ozanakova@centrum.cz


Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky (PS RP):

Mgr. Pavla Tomášová

reditel@zsruska.cz

Místní lídři

MŠ všeobecně:

Bc. Ilona Kuklová

ikuklova@email.cz


ZŠ čtenářská gramotnost:

Mgr. Markéta Říhovská

rihovskych@seznam.cz


ZŠ matematická gramotnost:

Mgr. Radek Martinák

radek.martinak@sszslitvinov.cz


ZŠ inkluze:

Mgr. Pavla Tomášová

reditel@zsruska.cz


ZŠ digitální kompetence:

Ing. Pavel Šiktanc

pavel.siktanc@kabinety.cz


ZŠ fyzika:

Ing., Mgr. Miloš Jenčík

m.jencik@tiscali.cz


ZŠ chemie:

Mgr. Petra Troníčková

go.pet@seznam.cz


ZŠ biologie:

Mgr. Simona Svobodová

svobodova.simona@atlas.cz

Zápisy z jednání