Menu
MAS Naděje o.p.s.

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2022

Logo

Logo Ústeckého kraje

Anotace

Společnosti MAS Naděje o.p.s. byla poskytnuta dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje za účelem podpory spočívající ve financování jejich aktivit v období 2016-2023. Konkrétně se jedná o:

  • dofinancování 5% podílu z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím specifického cíle Integrovaného regionálního operačního programu 4.2;
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností příjemce ve specifickém cíli Integrovaného regionálního operačního programu 4.2;
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, resp. 2016-2023, čerpané nad rámec Evropských strukturálních a investičních fondů.
  • výdaje na přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027, čerpané nad rámec Evropských strukturálních a investičních fondů.

Účelem a cílem projektu byla podpora realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, resp. 2016-2023, jejímž prostřednictvím je do regionu Mostecka, Litvínovska a zčásti Teplicka (tzn. část Ústeckého kraje) distribuována finanční podpora pro koncové žadatele. MAS Naděje o.p.s. musí garantovat, že přidělené finanční prostředky rozdělí mezi koncové žadatele účelně, efektivně a transparentně. Relevantními koncovými žadateli jsou veřejné, podnikatelské a neziskové subjekty sídlící nebo prokazatelně působící na území MAS Naděje o.p.s. Organizace má ve své Strategii nastavena také opatření, která nelze financovat prostřednictvím evropských fondů, a tak hledá cesty, jak tato opatření naplňovat. Výše uvedený projekt také částečně podpořil přípravy na nové programové období 2021-2027.

Název projektu:

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2022


Pracovní název projektu:

Podpora ÚK 2022


Registrační číslo projektu:

22/SML2322/SOPD/RR


Datum zahájení realizace:

01. 01. 2022


Datum ukončení realizace:

31. 12. 2022


Poskytovatel dotace:

Ústecký kraj


Program:

Fond Ústeckého kraje


Rozpočet:

87.835,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 87.835,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevatní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Administrátorka projektu/asistentka:

Martina Filipíková

(+420) 739 324 169

martina.filipikova@masnadeje.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz