Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Komunita

Realizační tým

 Ing. Kamila Rejčová
Bc. Tomáš Harant
 Martina Filipíková
 Bc. Petr Pillár
 Ing. Bořek Valvoda

 

 

 

 

 

 

Pracovní skupiny

PS 1
SAMOSPRÁVA, INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÝ ZÁJEM
PS 2
ÚZEMÍ, POPULACE, LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
PS 3
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, OCHRANA KRAJINY, ZEMĚDĚLSTVÍ
PS 4
HOSPODÁŘSTVÍ A OBECNÉ PODNIKATELSKÉ KLIMA
PS 5
SOCIÁLNÍ PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ, NEZISKOVÝ SEKTOR
PS 6
VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A OCHRANA DĚDICTVÍ VENKOVA

Spolupráce s odborníky

Do tvorby bylo zapojeno velké množství odborníků z řad subjektů např. Okresní hospodářská komora Most, Hospodářská a sociální rada Mostecka, Destinanční agentura Krušné hory, Euroregion Krušnohoří, Agentura pro sociální začleňování, Město Most, Město Litvínov, jiné samosprávy, rekultivační odborník, zemědělci, Svazek obcí regionu Krušných hor, neziskové organizace, školy aj. 

Potřeby území

Komunita nejprve stanovila své priority. MAS Naděje své priority definovala na základě analýzy území a identifikovaných potřeb, kterými jsou:
KLÍČOVÁ OBLAST č. 1 - Místní ekonomika
Podpora podnikání
Zvýšení lokální zaměstnanosti
KLÍČOVÁ OBLAST č. 2 - Území a sídelní celky
Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání
Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích
Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví
Podpora a rozvoj občanské vybavenosti
Prohlubování spolupráce a partnerství
Rozvoj cestovního ruchu
KLÍČOVÁ OBLAST č. 3 - Příroda, krajina a životní prostředí
Posílení biodiverzity
Enviromentální výchova a osvěta

Možnosti financování

Možnosti financování jsou dány možnostmi jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova pro období 2014 - 2020. Všechny identifikované potřeby však nelze financovat s podporou evropských finančních prostředků. Strategie popisuje všechny potřeby a cíle, které by měli být prostřednictvím realizace strategie dosaženy obecně. Tyto aktivity bude možné financovat z vlastních zdrojů, ale také z nadačních, krajských, národních  apod. Tyto zdroje mohou být využity jak formou individuálních žádostí, tak u příslušných operačních programů a Programu rozvoje venkova i prostřednictvím MAS Naděje o.p.s. 

Zásobník projektů

Aby mohly být hodnoty indikátorů odpovědně nastaveny, je třeba znát (pokud možno co nejpřesněji) konkrétní projektové záměry v regionu (obce, podnikatelé i neziskový sektor). Jen tak můžou být prostředky, které jsou pro MAS Naděje o.p.s. vyčleněny, skutečně vyčerpány. Jedná se o necelých 80 miliónů. Projektové záměry byly sbírány již od roku 2013, např. pomocí zasílání emailů nebo přes online formulář "Váš projektový záměr".  Projektové záměry, které jsou financovatelné přes místní akční skupinu, jsou zohledněny v harmonogramu čerpání finančních prostředků. Odhady čerpání finančních prostředků jsou tím přesnější, tím přesnější jsou informace.

Operační programy a příjemci

Na rozdíl od minulého programového období jsou finanční prostředky poskytovány ze čtyř různých operačních programů a nelze je mezi sebou přesouvat. Tzn., že prostředky z Intergovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou čerpat jen příjemci uvedení v IROP apod. Zemědělci nebudou čerpat z IROP a na druhou stranu obce nebudou moci čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV). Bližší informace o alokaci finančních prostředků pro MAS Naděje o.p.s. naleznete v sekci "Operační programy 2014 - 2020".

Aktivity a indikátory

Ve výše uvedeném přehledu jsou prezentovány jednotlivé příklady aktivit, kterými bude dosaženo stanovených cílů. Nicméne jen některé z nich bude možné finančně podpořit prostřednictvím operačních programů a Programu rozvoje venkova pro období 2014 - 2020. Ty, které je možné podpořit prostřednictvím MAS Naděje o.p.s., jsou dále rozpracovány ve strategii vč. nastavení indikátorů výstupu a výsledku. Hodnoty indikátorů jsou pro celou strategii zásadní. Aby byla realizace strategie úspěšná, je třeba nastavit indikátory velmi odpovědně a realisticky tak, aby byly jejich hodnoty naplněny.

Záložky

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Lišnice, 18. 11. 2021, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
foto foto foto foto

 

Lišnice, 11. 11. 2021, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 03. 11. 2021, Webinář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. ve výzvě - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - V.

 

Lišnice, 24. 8. 2021, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto

 

 

Lišnice, 17. 8. 2021, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto

 

 
Most, 29. 6. 2021, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
foto foto foto foto

 

Most, 29. 6. 2021, Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
foto foto foto foto

 

Lišnice, 2. 6. 2021, Seminář pro žadatele ve výzvě MŠMT č. 02_20_080 "Šablony III"
foto foto

 

Lišnice, 11. 3. 2021, Webinář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1

 

 

Lišnice, 3. 3. 2021, Online jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
 
 
Lišnice, 22. 2. 2021, Online jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
 
 
Lišnice, 26. 1. 2021, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
foto foto foto foto

 

Lišnice, 21. 1. 2021, Online jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Most, 7.12. 2020, Komunitně vedený místní rozvoj v podání MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 3. 12. 2020, Setkání starostů z nové územní působnosti

 

 

Lišnice, 3. 12. 2020, Informace pro starosty z území MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 11. 11. 2020, Webinář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - V."

foto

 

Lišnice, 11. 11. 2020, Webinář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - III. 

foto

Lišnice, 27. 10. 2020, Webinář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1

printscreen printscreen

 

Lišnice, 25. 9. 2020, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - IV."

FOTO foto foto foto

 

Lišnice, 17. 9. 2020, Jednání Výkonného výboru Místního partnertví MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 10. 9. 2020, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

Most, 30. 6. 2020, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 30. 6. 2020, Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto

 

Lišnice, 23. 6. 2020, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

FOTO foto foto foto

 

Lišnice, 18. 6. 2020, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 30. 4. 2020, Webinář pro žadatele v 15. výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny - IV.

 

Lišnice, 9. 4. 2020, Webinář pro žadatele ve 14. výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - IV.

 

Lišnice, 13. 3.  2020, Webinář pro žadatele ve 3. výzvě MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1

foto foto    

 

Lišnice, 4. 3. 2020, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 3. 3. 2020, Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 12. 2. 2020, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 11. 2. 2020, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Ploskovice, 29. 1. 2020, Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 9. 1. 2020, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Lesná, 19. - 20. 12. 2019, Vánoční setkání starostů "Se starosty bez starostí"

foto foto foto foto

 

Lišnice, 17. 12. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - "Revitalizace sídelní zeleně - II."

foto foto foto foto

 

Lišnice, 10. 12. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Ústí nad Labem, 9. 12. 2019, Prezentace MAS Ústeckého kraje

foto foto foto foto

 

Lišnice, 28. 11. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - OPZ - "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III."

foto foto foto foto

 

Most, 20. 11. 2019, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 18. 11. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - III."

FOTO foto foto foto

 

Lišnice, 1. 11. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III."

foto foto foto foto

 

Lišnice, 24. 10. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 23. 10. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 4. 10. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - OPZ - "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - IV.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 4. 10. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - OPZ - "Podpora sociálního podnikání - provoz - IV.

foto foto foto foto

 

Most, 27. 9. 2019, Setkání starostů z územní působnosti MAS Naděje o.p.s. - prezentace čl. 20 Programu rozvoje venkova

foto foto foto foto

 

Lišnice, 23. 9. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Varnsdorf, 12. 9. 2019, Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 26. 8. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

logo foto foto foto

 

Lišnice, 22. 8. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

FOTO foto foto foto

 

 

Lišnice, 19. 7. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 19. 7. 2019, Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

FOTO foto foto foto

 

Lišnice, 18. 7.  2019, Seminář pro žadatele ve 2. výzvě MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1

FOTO foto foto foto

 

Lišince, 17. 7. 2019, Jednání Fokusní skupiny k problematice střednědobého hodnocení SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 16. 7.  2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto

 

Lišnice, 11. 7.  2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - OPZ - "Podpora sociálního podnikání - provoz - III."

foto foto foto  

 

Lišnice, 11. 7.  2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - II."

foto foto foto  

 

Most, 26. 6. 2019, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 26. 6. 2019, Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Obrnice, 20. 6. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Lišnice, 15. 5. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Žatec, 14. 5. 2019, Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Most, 13. 5. 2019, Prezentace "Informace o vyhlášených výzvách MAS Naděje o.p.s."

foto foto foto foto

 

Most, 7. 5. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - II."

foto foto foto foto

 

Most, 17. 4. 2019, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 11. 4. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Roudnice nad Labem, 8. 4. 2019 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto

 

Lišnice, 3. 4. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 28. 3. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - III.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 20. 3. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 18. 3. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Výsadba dřevin - III"

foto foto foto foto

 

Most, 18. 3. 2019, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Revitalizace sídelní zeleně"

foto foto foto foto

 

Lišince, 13. 3. 2019, Jednání Fokusní skupiny k problematice střednědobého hodnocení SCLLD

 

 

Lišnice, 5. 3. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 4. 3. 2019, Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 26. 2. 2019, Setkání "Pracovní skupiny Podnikatelé v zemědělství a Ostatní podnikatelé"

foto foto foto foto

 

Lišnice, 18. 2. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Osek, 13. 2. 2019, Prezentace na jednání zastupitelstva města Osek "Úspěšná implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. v roce 2018"

foto foto

 

 

Most, 11. 2. 2019, Prezentace "Informace o vyhlášených výzvách MAS Naděje o.p.s."

foto foto foto foto

 

Varnsdorf, 23. 1. 2019, Valná hromada Krajské sítě MAS Ústeckého kraje

foto foto foto foto foto

 

Lišnice, 15. 1. 2019, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 14. 1. 2019, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Lesná, 13. - 14. 12. 2018, Vánoční setkání starostů

foto foto foto foto foto

 

Lišnice, 12. 12. 2018, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 6. 12. 2018, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto

 

Lišnice, 28. 11. 2018, Pracovní setkání "Pracovní skupiny Podnikatelé v zemědělství a ostatní Podnikatelé"

foto foto foto

 

Lišnice, 19. 11. 2018, Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto

 

Most, 14. 11. 2018, Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 12. 11. 2018, Úspěšná implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. v roce 2018

foto foto foto foto

 

Most, 8. 11. 2018, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Kvalitní školy pro všechny"

foto foto foto foto

 

 

Ústí nad Labem, 22. 10. 2018, Prezentace MAS Ústeckého kraje

foto foto foto foto

 

Most, 18. 10. 2018, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálního podnikání - provoz - II"

foto foto   foto

 

Most, 11. 10. 2018, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - II"

 

 

Lišnice, 10. 10. 2018 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 27. 9. 2018, Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - II"

foto foto foto foto

 

Litoměřice, 18. 9. 2017, Výstava "Zahrada Čech 2018"

foto foto foto foto

 

Dubí, 10. 9. 2018 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 22. 8. 2018 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 22. 8. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Osek, 30. 7. 2018, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Lišnice, 11. 7. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 10. 7. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Výsadba dřevin - II"

foto foto foto foto

 

 

Most, 10. 7. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou"

foto foto foto foto

 

 

Osek, 9. 7. 2018, Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Most, 3. 7. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálního podnikání - investice"

foto foto foto foto

 

 

Libouchec, 25. 6. 2018 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Most, 22. 6. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci Programu rozvoje venkova "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1"

foto foto foto foto

 

 

Lišnice, 13. 6. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 13. 6. 2018 - Pracovní setkání podnikatelů v zemědělství působích na území MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 6. 6. 2018 - Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Most, 6. 6. 2018 - Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Lišnice, 6. 6. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 17. 5. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MŠMT č. 02_18_063 "Šablony II" v území MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Bílina, 15. 5. 2018 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Most, 10. 5. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - I"

seminář seminář seminář seminář

 

Most, 26. 4. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálního podnikání - provoz - I"

foto foto foto foto

 

 

Podbořany, 9. 4. 2018 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Lišnice, 19. 3. 2018 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Most, 1. 3. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice"

 

 

Most, 21. 2. 2018 - Setkání starostů z územní působnosti MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Lišnice, 19. 2. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 16. 2. 2018 - Seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. "Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně"

foto foto foto foto

 

 

Droužkovice, 12. 2. 2018 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Želenice, 7. 2. 2018, Jednání Zastupitelstva obce Želenice - prezentace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Lišnice, 29. 1. 2018 - Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Důlní noviny 11/2017 - Napsali o nás

článek

 

Město Lom, Lomská radnice č. 10/2017 - Napsali o nás - Informace o schválení Strategie CLLD

časopis

 

Obec Mariánské Radčice, časopis Ráček 4/2017 - Napsali o nás - Informace o schválení Strategie CLLD

časopis

 

Lišnice, 27. 11. 2017 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 20. 11. 2017 - Seminář pro žadatele ve výzvě č. 2 MAS Naděje o.p.s. "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I"

foto foto foto foto foto

 

 

Most, 16. 11. 2017 - Seminář pro žadatele ve výzvě č. 1 MAS Naděje o.p.s. "Podpora lokální zaměstnanosti - I"

foto foto foto foto foto

 

 

Obec Bečov, Bečovský zpravodaj 4/2017- Napsali o nás - Informace o schválení Strategie CLLD

Bečovský zpravodaj

 

 

Varnsdorf, 9. 11. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Most, 30. 10. 2017 - Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto foto

 

 

Lišnice, 11. 10. 2017 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Obrnice, 3. 10. 2017, Jednání Zastupitelstva obce Obrnice - prezentace SCLLD

foto foto foto

 

 

Osek, 27. 9. 2017, Jednání Zastupitelstva města Osek - prezentace SCLLD

foto foto foto foto foto

 

 

Lahošť, 19. 9. 2017, Jednání Zastupitelstva obce Lahošť - prezentace SCLLD

foto foto foto

 

 

Litoměřice, 16. 9. 2017, Výstava "Zahrada Čech 2017"

foto foto foto foto foto

 

Havraň, 13. 9. 2017 - Jednání Zastupitelstva obce Havraň - prezentace SCLLD

foto fot foto foto foto

 

 

Louka u Litvínova, 12. 9. 2017 - Jednání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova - prezentace SCLLD

 

 

Město Osek, Osecké noviny 5/2017 - Napsali o nás - Informace o schválení Strategie CLLD

noviny

 

 

Most, 11. 9. 2017 - Zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka - prezentace SCLLD

foto foto foto foto  

 

 

Most, 8. 9. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto foto

 

 

Libouchec, 14. 8. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Bílina, 10. 7. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Ústí nad Labem, 29. 5. 2017 - Setkání zástupců MAS a řídících orgánů v Ústeckém kraji

foto foto

 

Lišnice, 16. 2. 2017 - Jednání Pracovní skupiny  - Odolnost hasičů - opatření ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

foto foto foto foto foto

 

 

Roudnice nad Labem, 2. 2. 2017 - Valná hromada Krajské sítě MAS Ústeckého kraje

 

 

Lišnice, 11. 1. 2017 - Jednání Pracovní skupiny pro oblast školství pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

 

 

Lišnice 11. 1. 2017 - Jednání Pracovní skupiny - Odolnost hasičů

 

 

Lišnice, 10. 1. 2017 -  Jednání pracovní skupiny č. 5 - "Sociální práce, vzdělávání, neziskový sektor" pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Most, 15. 12. 2016 - Zasedání Výkonného výboru Místního partnerství

 

 

Most, 29. 11. 2016 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství

foto foto foto foto  

 

Litoměřice, 20. - 21. 10. 2016 - Národní konference VENKOV 2016

foto foto foto foto foto

 

Most, 20. 9. 2016 - Setkání starostů obcí působících v MAS Naděje a MAS Hanácké Království

foto foto foto foto foto

 

Račetice, 16. 9. 2016 - Slavnosti cibule

oto foto foto foto

foto

 

Litoměřice, 14. 9. 2016 - Výstava "Zahrada Čech 2016"

foto foto foto foto foto

 

Most, 18. 8. 2016 - MAS Naděje a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru

foto foto foto foto  

 

Most, 20. 7. 2016 - Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje

foto foto foto foto foto

 

Ústí nad Labem, 14. 7. 2016 - Setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání a Krajských akčních plánů vzdělávání v Ústeckém kraji

foto foto foto foto foto

 

Most, 22. 6. 2016 - Výzvy MAS Naděje pro zemědělský sektor

foto foto foto foto foto

 

Most, 21. 6. 2016 - MAS Naděje pro mateřské a základní školy v území

foto foto foto foto foto

 

Most, 20. 6. 2016 - Sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. - Představení SCLLD

 

Most, 23. 5. 2016 - Zasedání Kontrolního výboru Místního partnerství

 

Most, 11. 5. 2016 - Zasedání Výkonného výboru Místního partnerství - Podání žádosti o podporu SCLLD

 

Most, 9. 5. 2016 - 142. řádné jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. - Představení SCLLD

 

Ploskovice, 5. 4. 2016 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - tvorba SCLLD

foto foto foto foto foto

 

Most, 29. 3. 2016 - Jednání Valné hromady Místního partnerství - tvorba SCLLD

29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016

 

Obrnice, 24. 3. 2016 - Setkání starostů

24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016

 

Obrnice, 24. 3. 2016 - Setkání podnikatelů a neziskových organizací

24. 3. 2016 24. 3 2016 24. 3. 2016 24.3. 2016 24. 3. 2016

 

Odolice (Bělušice), 2. 3. 2016 - Rozhovor s Ing. Ivo Bednárem (zemědělec)

2. 3. 2016 2. 3. 2016

 

Most, 25. 2. 2016 - Zasedání Valné hromady Okresní agrární komory Most

25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016

 

Lišnice, 10. 2. 2016 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Sociální práce, vzdělávání, neziskový sektor"

 

Most, 8. 2. 2016 - Zasedání Správní rady - tvorba SCLLD

 

Droužkovice, 5. 2. 2016 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016

 

Most, 18. 1. 2016 - Zasedání Správní rady - tvorba SCLLD

 

Most, 11. 1. 2016 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Most, 1. 12. 2015 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Samospráva, infrastruktura a veřejný zájem"

 

Most, 26. 11. 2015 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Hospodářské a obecné klima"

 

Most, 25. 11. 2015 - Zasedání pracovní skupiny "Životní prostředí, ochrana krajiny, zemědělství"

 

Most, 24. 11. 2015 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství - tvorba analytické části SCLLD

24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015

Most, 23. 11. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Most, 18. 11. 2015 - Zasedání pracovní skupiny "Území, populace, lidské zdroje, zaměstnanost"

18. 11. 2015 18. 11. 2015 18. 11 2015 18. 11. 2015 18. 11. 2015

 

Havraň, 18. 11. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Havraň

18 11. 2015 18. 1. 2015 18.11. 2015 18. 11.2015 18. 11. 2015

 

Lom, 3. 11. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Lom

  • Napsali o nás

Napsali o nás v Deníku Teplicka

 

Ústí nad Labem, 15. 10. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry

15. 10. 2015 15. 10. 2015 15.10. 2015 15. 10. 2015 15. 10. 2015

 

Polerady, 14. 10. 2015 - Rozhovor se starostou obce Polerady

 

 

Duchcov, 9. 10. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Duchov

 

 

Český Jiřetín, 23. 9. 2015 - Rozhovor se starostkou s místostarostou obce Český Jiřetín

23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015

 

Lahošt, 23. 9. 2015 - Rozhovor se starostou obce Lahošť

23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015

 

Osek, 17. 9. 2015 - Rozhovor s asistentkou starostky města Osek

17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015

 

Ústí nad Labem, 17. 9. 2015 - Energetické fórum

17. 9. 2015 17.9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015

 

Želenice, 16. 9. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Želenice

16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015

 

Litoměřice, 15. 9. 2015 - Prezentace MAS Naděje na výstavě Zahrada Čech

15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015

 

Most, 10. 9. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (osoby a rodiny v krizi)

10. 9. 2015 10. 9. 2015

 

České Budějovice, 31. 8. 2015 - 1. 9. 2015 - Prezentace MAS Naděje na výstavě Země živitelka

1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

 

Louka u Litvínova, 26. 8. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Louka u Litvínova

 

 

Most, 25. 8. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (osoby se zdravotní postižením a senioři)

 

 

Lužice, 24. 8. 2015 - Rozhovor s místostarostou obce Lužice

 

 

Mariánské Radčice, 24. 8. 2015 - Rozhovor se starostou obce Mariánské Radčice

 

 

Klíny, 19. 8. 2015 - Rozhovor se starostou obce Klíny

 

 

Louka u Litvínova, 31. 7. 2015 - Rozhovor se starostou a místostarostkou obce Louka u Litvínova

 

 

Patokryje, 31. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Patorkyje

 

 

Most, 27. 7. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Most)

27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015

 

Obrnice, 23. 7. 2015 - Rozhovor s Ing. Lucií Matějovicovou (Nízkoprahové centrum VULKÁN)

 

 

Braňany, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Braňany

 

 

Skršín, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Skršín

 

 

Želenice, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostou Želenice

 

 

Most, 18. 7. 2015 - Zasedání ke tvorbě SCLLD

18. 7. 2015 18. 7. 2015 18. 7. 2015

 

Bečov, 14. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Bečov

 

 

Bělušice, 14. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Bělušice

 

 

Obrnice, 14. 7. 2015 - Rozhovor s místostarostou obce Obrnice

 

 

Duchcov, 7. 7. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Duchov

 

 

Havraň, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Havraň

 

 

Korozluky, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Korozluky

 

 

Lišnice, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Lišnice

 

 

Malé Březno, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Malé Březno

 

 

Lahošť, 25. 6. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Lahošť

 

Lišnice, 23. 6. 2015 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství - tvorba SCLLD

23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015

 

Lišnice, 15. 6. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Lišnice

 

Most, 27. 5. 2015 - Zasedání s Agenturou pro sociální začleňování

 

 

Most, 11. 5. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

11. 5. 2015 11. 5. 2015 11. 5. 2015

Most, 22. 4. 2015 - Setkání starostů

22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015

 

Most, 7. 4. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Most, 9. 3. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Korozluky, 9. 3. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Korozluky

9. 3. 2015 9. 3. 2015 9. 3. 2015

 

Ústí nad Labem, 12. 2. 2015 - Zasedání s Komisí pro zemědělství a venkov při Radě Ústeckého kraje

12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015

 

Most, 28. 1. 2015 - Setkání starostů

28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015

 

Most, 5. 1. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Duchcov, 22. 12. 2014 - Rozhovor se starostou města Duchov

 

Obrnice, 19. 12. 2014 - Zasedání zastupitelstva obce Obrnice

 

Most, 3. 12. 2014 - Jmenování do funkce Manažera pro SCLLD

3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014

 

Most, 3. 12. 2014 - Setkání starostů

3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014

 

Ústí nad Labem, 26. 11. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014

 

Lišnice, 11. 11. 2014 - Jednání Valné hromady Místního partnerství - zájmové skupiny

 

Most, 1. 10. 2014 - Jednání se zpracovatelem Programu rozvoje města Litvínov 2014 - 2020

 

Úštěk, 22. 9. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

Napsali o nás v časopise Hospodářské a sociální rady Mostecka

 

Obrnice, 11. 6. 2014 - Veřejné projednání analytické části SCLLD

11. 6. 2014 11. 6. 2014 11. 6. 2014 11. 6. 2014

 

Most, 21. 5. 2014 - Setkání neziskových organizací

 

Most, 15. 5. 2014 - Jednání zakladatelů - tvorba SCLLD

 

Most, 12. 5. 2014 - Zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

 

Vysočany, 5. 5. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

Vysočany, 14. 4. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

Vyšočany, 29. 3. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

Lišnice, 17. 2. 2014 - Školení pro partnery, žadatele a zaměstnance MAS Naděje

 

Vysočany, 11. 3. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDÁNÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD

 

Obrnice, 3. 10. 2013 - Seminář pro veřejnost

3. 10. 2013 3. 10. 2013 3. 10. 2013 3. 10. 2013

 

Osek, 16. 9. 2013 - Seminář pro veřejnost

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCÍCH a OSTATNÍ INFORMACE

 

  • Dotazníkové šetření bylo prováděno elektronicky přes webové stránky
  • Vyhodnocení - 113 odpovědí

 

Dotazníky pro občany území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazníky pro zástupce obcí v území MAS Naděje v roce 2015

  • Dotazníkové šetření bylo prováděno fyzicky a řízeným emailem
  • Vzor dotazníku
  • Vyhodnocení se nachází níže individuálně u jednotlivých obcí - 9 odpovědí

 

Dotazník pro zástupce obcí v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník pro neziskový sektor zaměřený na sociální sféru v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník zaměřený na výskyt cílových skupin v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník prefencí v oblastni podpory sociální sféry v roce 2015

 

BEČOV

Napsali o nás v Bečovském zpravodaji

BĚLUŠICE:

BRAŇANY:

ČESKÝ JIŘETÍN:

DUCHCOV:

HAVRAŇ:

KLÍNY:

KOROZLUKY:

LAHOŠŤ:

LIŠNICE:

LOM:

LOUKA U LITVÍNOVA:

LUŽICE:

MALÉ BŘEZNO:

MARIÁNSKÉ RADČICE:

MEZIBOŘÍ:

OBRNICE:

OSEK:

PATOKRYJE:

POLERADY:

SKRŠÍN:

ŽELENICE:

Strategie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 21:31:21

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C