Menu
MAS Naděje o.p.s.

Dokumenty

Je rozhodovacím orgánem Místního partnerství.

Má 6 členů, jejichž funkční období je 3leté. Opakované zvolení je možné.

Čestné prohlášení

Plná moc