Menu
MAS Naděje o.p.s.

Dokumenty

Je nejvyšším orgánem Místního partnerství, která je tvořena všemi partnery na základě Přihlášky a Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.

Čestné prohlášení

Plná moc