Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.

Logo

Logo

Anotace

Cílem projektu byla příprava podkladů nutných pro úspěšný proces standardizace MAS Naděje o.p.s.
Jednalo se o kompletní přepracování Zakládací smlouvy, Statutu (vznik organizační složky s názvem "Místní partnerství", vypracování všech návazných dokumentů vztahující se k povinným i fakultativním orgánům organizační složky, zajištění nových souhlasů zastupitelstev všech dotčených obcí s působností MAS Naděje, vypracování žádosti o standardizaci MAS, dopracování webových stránek  s ohledeme na požadavky řídícího orgánu – Státního zemědělského intervenčního fondu ČR při Ministerstvu zemědělství ČR. 
Název projektu:           
Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. 
Pracovní název projektu:
HSRM - standardizace
Registrační číslo projektu:
 IV./I./2015
Datum zahájení realizace: 
01. 05. 2015
Datum ukončení realizace: 
31. 05. 2015
Poskytovatel dotace: 
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
Program:
Individuální fond
Rozpočet: 
65.000,00 Kč
Z toho žadatel:
 MAS Naděje o.p.s. - 65.000,00 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
Nerelevantní
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Osvědčení o splnění standardů MAS:
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
HSRM