Menu
MAS Naděje o.p.s.

Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.

Logo

Logo Hospodářské a sociální rady Mostecka

Anotace

Cílem projektu byla příprava podkladů nutných pro úspěšný proces standardizace MAS Naděje o.p.s.
Jednalo se o kompletní přepracování Zakládací smlouvy, Statutu (vznik organizační složky s názvem "Místní partnerství", vypracování všech návazných dokumentů vztahující se k povinným i fakultativním orgánům organizační složky, zajištění nových souhlasů zastupitelstev všech dotčených obcí s působností MAS Naděje, vypracování žádosti o standardizaci MAS, dopracování webových stránek  s ohledeme na požadavky řídícího orgánu – Státního zemědělského intervenčního fondu ČR při Ministerstvu zemědělství ČR. 

Název projektu:

Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.


Pracovní název projektu:

HSRM - standardizace


Registrační číslo projektu:

IV./I./2015


Datum zahájení realizace: 

01. 05. 2015


Datum ukončení realizace: 

31. 05. 2015


Poskytovatel dotace: 

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.


Program:

Individuální fond


Rozpočet: 

65.000,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 65.000,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz