Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

GDPR

Plnění informační povinnosti

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je správce údajů povinen všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

Základní pojmy

Osobní údaj
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.
 
Subjekt údajů
Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.
 
Agenda
Pracovník/zaměstnanec
Partner/člen
Člen orgánu obecně prospěšné společnosti (statutární zástupce, člen správní rady, člen dozorčí rady)
Subjekt působící na území MAS Naděje o.p.s. (veřejný nebo soukromý sektor)
 
Základní práva subjektů údajů
Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
Právo na přístup ke svým osobním údajům
Právo na opravu svých osobních údajů
Právo na výmaz svých osobních údajů
Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
Právo na přenositelnost svých osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 
Správce údajů
Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.
MAS Naděje o.p.s.
IČ:
22801073
Sídlo/kancelář
Lišnice čp. 42, Lišnice 434 01
Telefonní kontakt:
(+420) 775 250 233
E-mailový kontakt:
info@masnadeje.cz
ID datové schránky:
smzgfek
Zodpovědná osoba:
Ing. Kamila Rejčová
(+420) 775 250 233
Zástupce zodpovědné osoby:
Bc. Petr Pillár
(+420) 725 061 014
Zpracování údajů
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.
 
Právní základ
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů.
Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Zpracování údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje.
Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem oprávněné zájmu správce údajů.
 
Zpracovatel údajů
Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.

Poučení

Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.
Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje.
V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád.
Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 12 – O ochraně osobních údajů.

MAS Naděje

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 21:40:37

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C