Menu
MAS Naděje o.p.s.

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 072017-122023

Logo

Logo Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Anotace

Obsahem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, resp. 2017-2023.
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Naděje o.p.s. Hlavními aktivitami projektu je vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Naděje. Jedná se o tzv. provozní projekt MAS Naděje o.p.s.    

Název projektu:

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017-12/2023


Pracovní název projektu:

IROP 4.2 - II. fáze


Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271


Datum zahájení realizace: 

01. 10. 2017


Datum ukončení realizace:

31. 08. 2023


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Program:

Integrovaný regionální operační program 2014-2020


Rozpočet:

11.516.931,05 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 11.516.931,05 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

5 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Administrátorka projektu/asistentka:

Martina Filipíková

(+420) 739 324 169

martina.filipikova@masnadeje.cz


Animátor škol a školských zařízení:

Bc. Tomáš Harant

(+420) 733 700 334

tomas.harant@masnadeje.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz