Menu
MAS Naděje o.p.s.

Zpracování SCLLD - nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020

Logo

Logo Hospodářské a sociální rady Mostecka

Anotace

Cílem projektu byla především refundace mzdových a jiných nákladů spojených se zpracováním studie proveditelnosti „Zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020“.
Obsahem činnosti realizačního týmu byla především koordinace spolupráce starostů jednotlivých obcí, na jejímž území MAS Naděje o.p.s. působí, a jiných subjektů (drobní podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a fyzické osoby aktivně žijících v regionu) v souvislosti s vytěžováním dat vhodných jako podklad pro tvorbu SCLLD aj.

Název projektu:

Zpracování SCLLD - nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020


Pracovní název projektu:

HSRM - SCLLD


Registrační číslo projektu:

 XI./II./2014


Datum zahájení realizace: 

01. 09. 2014


Datum ukončení realizace: 

15. 12. 2014


Poskytovatel dotace: 

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.


Program:

Individuální fond


Rozpočet: 

100.000,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 100.000,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz