Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Zpracování SCLLD - nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020

Logo

Logo

Anotace

Cílem projektu byla především refundace mzdových a jiných nákladů spojených se zpracováním studie proveditelnosti „Zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020“.
Obsahem činnosti realizačního týmu byla především koordinace spolupráce starostů jednotlivých obcí, na jejímž území MAS Naděje o.p.s. působí, a jiných subjektů (drobní podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a fyzické osoby aktivně žijících v regionu) v souvislosti s vytěžováním dat vhodných jako podklad pro tvorbu SCLLD aj.
Název projektu:           
Zpracování SCLLD - nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020
Pracovní název projektu:
HSRM - SCLLD
Registrační číslo projektu:
 XI./II./2014
Datum zahájení realizace: 
01. 09. 2014
Datum ukončení realizace: 
15. 12. 2014
Poskytovatel dotace: 
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
Program:
Individuální fond
Rozpočet: 
100.000,00 Kč
Z toho žadatel:
 MAS Naděje o.p.s. - 100.000,00 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
Nerelevantní
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Záverečná zpráva: 
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
HSRM