Menu
MAS Naděje o.p.s.

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.

Logo

Logo Operačního programu Technická pomoc, EU a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Anotace

Cílem projektu bylo zabezpečení procesu tvorby strategie komuitně vedeného místního prozvoje (SCLLD) jako stěžejního dokumentu pro rozdělování finanční alokace na rozvoj území MAS Naděje pro programové období 2014-2020.

Název projektu:

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s. 


Pracovní název projektu:

OPTP


Registrační číslo projektu:

CZ.1.08/3.2.00/14.00313


Datum zahájení realizace:  

01. 01. 2014


Datum ukončení realizace: 

31. 08. 2014


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Program:

Operační program Technická pomoc 2007-2013


Rozpočet: 

461.600,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 461.600,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz