Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.

Logo

Logo

Anotace

Cílem projektu bylo zabezpečení procesu tvorby strategie komuitně vedeného místního prozvoje (SCLLD) jako stěžejního dokumentu pro rozdělování finanční alokace na rozvoj území MAS Naděje pro programové období 2014-2020.
Název projektu:          
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s. 
Pracovní název projektu:
OPTP
Registrační číslo projektu:
CZ.1.08/3.2.00/14.00313
Datum zahájení realizace: 
01. 01. 2014
Datum ukončení realizace: 
31. 08. 2014
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program:
Operační program Technická pomoc 2007-2013
Rozpočet: 
461.600,00 Kč
Z toho žadatel:
MAS Naděje o.p.s. - 461.600,00 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
Nerelevantní
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Operační program Technická pomoc 2007-2013
OPTP
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
SCLLD