Menu
MAS Naděje o.p.s.

Akční plán

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Jsou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), jsou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.
Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bylo s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických cílů a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů vycházelo především z analýzy problémů a potřeb vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů bylo uskutečněno několik jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy byly konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců (fichí) byly zveřejněny na webových stránkách MAS Naděje. Průběžně byla zjišťována kapacita území. Výsledkem tohoto procesu je zpracování čtyř níže uvedených programových rámců.

Programové rámce

 
Programový rámec vychází z Prioritní osy 4 "Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje" a podporuje aktivity z:
Prioritní osa 1
"Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony"
Prioritní osa 2
"Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů"
Prioritní osa 3
"Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí" 
Specifický cíl 4.1
"Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
 
Celková finanční alokace = 40.664.415,00 Kč
 

DŮLEŽITÉ

REALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2014-2020 UZAVŘENA. 
 
Prioritní osa 2
"Sociální zalčeňování a boj s chudobou"
Investiční priorita 2.3
"Strategie komunitně vedeného místního rozvoje"
Specifický cíl 2.3.1
"Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech"
 
Celková finanční alokace = 17.628.000,00 Kč (včetně navýšení o 30 %)
 

DŮLEŽITÉ

REALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2014-2020 UZAVŘENA. 

 
Opatření M19
"Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013)"
Operace 19.2.1
"Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje"
 
Celková finanční alokace = 22.309.120,00 Kč (včetně navýšení pro přechodné období)
 
 
Prioritní osa 4
"Ochrana a péče o přírodu a krajinu"
Specifický cíl 4.3
"Posílit přirozené funkce krajiny"
Specifický cíl 4.4
"Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech"
 
Celková finanční alokace na specifický cíl 4.3 = 3.216.200,00 Kč 
Celková finanční alokace na specifický cíl 4.4 = 10.000.000,00 Kč
 

DŮLEŽITÉ

REALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2014-2020 UZAVŘENA. 

Strategie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 27 °C 19 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/14 °C