Menu
MAS Naděje o.p.s.

Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov

Pracovní název: MAP IV
Č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008330
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský 2021-2027
Období realizace: 01. 12. 2023 - 31. 12. 2025
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 5.354.851,15 Kč
Obdržená podpora = 1.606.000,00 Kč
Stav projektu: Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
(stav ke dni 07. 05. 2024)

Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2023/2024

Pracovní název: OPTP I
Č. projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000050
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2021-2027
Období realizace: 01. 05. 2023 - 30. 09. 2027
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 2.469.375,00 Kč
Obdržená podpora = 945.488,65 Kč
Stav projektu: Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
(stav ke dni 02. 05. 2024)

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v období 2023-2028

Pracovní název: Podpora ÚK 2023-2028
Č. projektu: 23/SML1531/SoPD/RR
Poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
Období realizace: 01. 01. 2023 - 30. 11. 2028
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 700.105,00 Kč
Obdržená podpora = 700.105,00 Kč
Stav projektu: Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2023

Pracovní název: Podpora ÚK 2023
Č. projektu: 23/SML1199/SoPD/RR
Poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 08. 2023
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 87.909,00 Kč
Obdržená podpora = 87.909,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

EnKo MAS Naděje o.p.s.

Pracovní název: EnKo MAS
Č. projektu: 2186000036
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR
Období realizace: 01. 02. 2023 - 31. 12. 2025
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 150.000,00 Kč
Obdržená podpora = 150.000,00 Kč
Stav projektu: Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

Pracovní název: MAP III
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
Období realizace: 01. 05. 2022 - 30. 11. 2023
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 2.182.030,91 Kč
Obdržená podpora = 2.170.165,93 Kč (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)
(stav ke dni 03. 05. 2024)

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2022

Pracovní název: Podpora ÚK 2022
Č. projektu: 22/SML2322/SOPD/RR
Poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 87.835,00 Kč
Obdržená podpora = 87.835,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Pracovní název: MAP II
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
Období realizace: 01. 05. 2019 - 30. 04. 2022
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 9.546.868,60 Kč
Obdržená podpora = 9.538.520,96 Kč (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017-12/2023

Pracovní název: IROP 4.2 - II. fáze
Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014 -2020 
Období realizace: 01. 10. 2017 - 31. 08. 2023
Financování: kombinované
Požadovaná podpora = 11.519.908,13 Kč včetně 5% spoluúčasti
Obdržená podpora = 11.516.931,05  Kč ponížená o 5% spoluúčast (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR

Pracovní název: Analýza MŠ a ZŠ
Č. projektu: IV./II./2016
Poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
Období realizace: 01. 08. 2016 - 30. 11. 2016
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 46.228,00 Kč
Obdržená podpora = 46.228,00 Kč
Stav projektu: Projek ukončen (fyzicky i finančně)

Podpora ÚK 2016-2023

Pracovní název: Podpora ÚK 2016-2023
Č. projektu: 16/SML2164
Poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje
Období realizace: 01. 01. 2016 - 03. 05. 2022
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 1.000.000,00 Kč
Obdržená podpora = 1.000.000,00 Kč
Dodatek č. 1
Požadovaná podpora = 87.834,30 Kč
Obdržená podpora = 87.834,30 Kč
Dodatek č. 2
Požadovaná podpora = 87.834,30 Kč
Obdržená podpora = 87.834,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015-06/2017

Pracovní název: IROP 4.2 - I. fáze
Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020
Období realizace: 01. 07. 2015 - 30. 09. 2017
Financování: kombinované
Požadovaná podpora = 1.735.143,60 Kč včetně 5% spoluúčasti
Obdržená podpora = 1.721.480,03 ponížená o 5% spoluúčast (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015

Pracovní název: Podpora ÚK 2015
Č. projektu: 15/SML2461
Poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
Období realizace: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Financování: ex ante
Požadovaná podpora = 500.000,00 Kč
Obdržená podpora = 500.000,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.

Pracovní název: HSMR - standardizace
Č. projektu: IV./I./2015
Poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
Období realizace: 01. 01. 2015 - 31. 05. 2015
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 65.000,00 Kč
Obdržená podpora = 65.000,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD

Pracovní název: Spolupráce 2015
Č. projektu: 15/022/4210a/342/000012
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond ČR prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013
Období realizace: 01. 10. 2014 - 15. 06. 2015
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 500.000,00 Kč
Obdržená podpora = 354.470,00 Kč (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020

Pracovní název: HSRM - SCLLD
Č. projektu: XI./II./2014
Poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
Období realizace: 01. 09. 2014 - 15. 12. 2014
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 100.000,00 Kč
Obdržená podpora = 100.000,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.

Pracovní název: OPTP
Č. projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00313
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2007-2013
Období realizace: 01. 01. 2014 - 31. 08. 2014
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 461.600,00 Kč
Obdržená podpora = 461.600,00 Kč
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Naše vlídná nádraží

Pracovní název: NVN
Č. projektu: 12/017/4210a/20000077
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond ČR prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013
Období realizace: 01. 06. 2013 - 30. 06. 2015
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 1.986.296,90 Kč včetně 10% spoluúčasti
Obdržená podpora = 1.664.010,00 Kč ponížená o 10% spoluúčast (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)

Rozvoj venkova 2014 - 2020 na území MAS Naděje o.p.s. – Žijeme pospolu

Pracovní název: Animace
Č. projektu: 13/018/34100/342/000034
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond ČR prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013
Období realizace: 01. 03. 2013 - 31. 05. 2014
Financování: ex post
Požadovaná podpora = 499.920,00 Kč
Obdržená podpora = 486.960,00 Kč (korekce)
Stav projektu: Projekt ukončen (fyzicky i finančně)