Menu
MAS Naděje o.p.s.

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2023

Logo

Logo Ústeckého kraje

Anotace

Společnosti MAS Naděje o.p.s. byla poskytnuta  dotace z Fondu Ústeckého kraje za účelem podpory spočívající ve financování jejich aktivit v období 2016-2023. Konkrétně se jedná o:

  • dofinancování 5% podílu MAS z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle Integrovaného regionálního operačního programu 4.2;
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ve Specifickém cíli Integrovaného regionálního operačního programu 4.2;
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, resp. 2016-2023, čerpané nad rámec Evropských strukturálních a investičních fondů.

V roce 2023 plánuje MAS Naděje o.p.s. v oblasti realizace SCLLD 2014-2020 vyhlásit min. jednu výzvu v programovém rámci PRV, administrovat přijaté projekty a realizovat seminář pro žadatele a příjemce v rámci administrovaných výzev. V roce 2023 plánuje MAS v oblasti přípravy realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027 předložit ke schválení řídícím orgánům min. dva akční plány s vazbou na operační programy. Jednat se bude o Akční plán IROP 2021-2027 a Akční plán OP TAK 2021-2027.

Název projektu:

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2023


Pracovní název projektu:

Podpora ÚK 2023


Registrační číslo projektu:

23/SML1199/SoPD/RR


Datum zahájení realizace:

01. 01. 2023


Datum ukončení realizace:

31. 12. 2023


Poskytovatel dotace:

Ústecký kraj


Program:

Fond Ústeckého kraje


Rozpočet:

87.909,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 87.909,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevatní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

 

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Administrátorka projektu/asistentka:

Martina Filipíková

(+420) 739 324 169

martina.filipikova@masnadeje.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz