Menu
MAS Naděje o.p.s.

Dokumenty

Je výběrovým orgánem Místního partnerstí.

Má 5 členů a dobu mandátu členů určuje Valná hromada Místního partnerství na dobu max. 3 let. Opakované zvolení je možné.

Čestné prohlášení

Plná moc