Menu
MAS Naděje o.p.s.

Naše vlídná nádraží

Logo

Logo EU a Programu rozvoje venkova

Anotace

Cílem projektu spolupráce tří MAS bylo zpracování řady výstupů pro uplatnění v praxi municipalit v oblasti železniční dopravy. 
Smyslem projektu bylo vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů. Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kombinací turistiky nebo cykloturistiky, a proto bylo smyslem projektu i rozšíření a podpora této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo se vůbec nevyskytuje. 
V rámci projektu bylo provedeno mapování trati s názvem tzv. Švestková dráha nacházející se na území MAS Naděje o.p.s. a SERVISO, o. p. s. pro tvorbu metodické publikace, stejně tak tak u partnerské MAS Karlštejnsko, z.ú. Následně byla vytvořena metodická publikace „Management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy“, kterou po jedné obdržela každá z dotčených obcí či měst v projektu. Současně byly dvěma architektonickými kancelářemi vytvořeny projektové dokumentace – studie železničních tratí pro realizaci jejich následné obnovy, záchrany a vhodného využití jejich částí, zejména prostranství železničních stanic, zastávek a jejich budov. Tyto studie byly komunitně projednány se širokou veřejností. V rámci projektu proběhl také cyklus čtyř odborných seminářů v gesci všech zůčastněných MAS pro zástupce obcí/měst a mikroregionů, na nichž se dozvěděli, jaké jsou možnosti postupu pro zachování provozu železničních tratí procházejících územím jejich obcí. Pro propagaci projektu byly zřízeny samostatné webové stránky a zakoupen a renovován exponát - historický železniční vůz, ve kterém byla zřízena mobilní muzejní expozice o jednotlivých tratích a možnostech jejich rozvoje.

Název projektu:

Naše vlídná nádraží


Pracovní název projektu:

NVN


Registrační číslo projektu:

12/017/4210a/20000077


Datum zahájení realizace: 

01. 06. 2013


Datum ukončení realizace: 

30. 06. 2015


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský intervenční fond ČR


Program:

Program rozvoje venkova 2007-2013


Rozpočet: 

4.113.900,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Karlštejnsko, z.ú. - 1.721.100,00 Kč


Z toho partner:

MAS Naděje o.p.s. - 1.848.900,00 Kč 

SERVISO, o. p. s.  - 543.900,00 Kč


Spoluúčast:

10 %


Zapojeno:

3 MAS (projekt spolupráce)

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz