Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Naše vlídná nádraží

Logo

Logo

Anotace

Cílem projektu spolupráce tří MAS bylo zpracování řady výstupů pro uplatnění v praxi municipalit v oblasti železniční dopravy. 
Smyslem projektu bylo vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů. Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kombinací turistiky nebo cykloturistiky, a proto bylo smyslem projektu i rozšíření a podpora této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo se vůbec nevyskytuje. 
V rámci projektu bylo provedeno mapování trati s názvem tzv. Švestková dráha nacházející se na území MAS Naděje o.p.s. a SERVISO, o. p. s. pro tvorbu metodické publikace, stejně tak tak u partnerské MAS Karlštejnsko, z.ú. Následně byla vytvořena metodická publikace „Management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy“, kterou po jedné obdržela každá z dotčených obcí či měst v projektu. Současně byly dvěma architektonickými kancelářemi vytvořeny projektové dokumentace – studie železničních tratí pro realizaci jejich následné obnovy, záchrany a vhodného využití jejich částí, zejména prostranství železničních stanic, zastávek a jejich budov. Tyto studie byly komunitně projednány se širokou veřejností. V rámci projektu proběhl také cyklus čtyř odborných seminářů v gesci všech zůčastněných MAS pro zástupce obcí/měst a mikroregionů, na nichž se dozvěděli, jaké jsou možnosti postupu pro zachování provozu železničních tratí procházejících územím jejich obcí. Pro propagaci projektu byly zřízeny samostatné webové stránky a zakoupen a renovován exponát - historický železniční vůz, ve kterém byla zřízena mobilní muzejní expozice o jednotlivých tratích a možnostech jejich rozvoje.
Název projektu:          
Naše vlídná nádraží
Pracovní název projektu:
NVN
Registrační číslo projektu:
12/017/4210a/20000077
Datum zahájení realizace: 
01. 06. 2013
Datum ukončení realizace: 
30. 06. 2015
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský intervenční fond ČR
Program:
Program rozvoje venkova 2007-2013
Rozpočet: 
4.113.900,00 Kč
Z toho žadatel:
 MAS Karlštejnsko, z.ú. - 1.721.100,00 Kč
Z toho partner:
MAS Naděje o.p.s. - 1.848.900,00 Kč 
SERVISO, o. p. s.  - 543.900,00 Kč
Spoluúčast:
10 %
Zapojeno:
3 MAS (projekt spolupráce)
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Program rozvoje venkova 2007-2013
PRV
MAS Karlštejnsko, z.ú.
KMAS
SERVISO, o. p. s. 
PMAS1
Naše vlídná nádraží - webové stránky projektu  
Karlštejnské linky - webové stránky projektu  
Lovochemie, a.s.