Menu
MAS Naděje o.p.s.

Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015

Logo

Logo Ústeckého kraje

Anotace

Cílem projektu bylo zajistit chod kanceláře MAS Naděje o.p.s. v podpora činností vztahujících se k čerpání finančních prostředků z Evropské Unie do území působnosti MAS Naděje o.p.s.

Výstupem projektu bylo získání osvědčení o splnění standardů MAS a částečné zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 jako nutný podklad pro čerpání finančních prostředků ve výši cca 80 mil. Kč v programovém období 2014-2020.

Název projektu:

Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015


Pracovní název projektu:

Podpora ÚK 2015


Registrační číslo projektu:

15/SML2461


Datum zahájení realizace:

01. 01. 2015


Datum ukončení realizace:

31. 12. 2015


Poskytovatel dotace: 

Ústecký kraj


Program:

Fond Ústeckého kraje


Rozpočet:

500.000,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 500.000,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz