Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015


 

Logo Ústeckého kraje
PROJEKT "PODPORA MAS NADĚJE o.p.s. 2015"
č. projektu 15/SML2461

 

V rámci Ústeckého kraje působí 9 MAS, z čehož jedna MAS Vladař o.p.s. má své sídlo v Kralovarském kraji, ostatní MAS má své sídlo v Ústeckém kraji. Z těchto 9 MAS bylo v minulém programovém období 2007 - 2013 podpořeno 5 MAS (MAS Sdružení Západní Krušnohoří z.s., MAS České střehodoří o.s., MAS Labské skály z.s., MAS Český sever o.s.MAS Vladař o.p.s.) z dotací z Programu rozvoje venkova a měly tak možnost realizovat své strategie na svém území. I zbylé nepodpořené MAS (MAS Naděje o.p.s., Serviso o.p.s., MAS Podřipsko z.s.MAS Cínovecko o.p.s.) přinesly svojí činností do území Ústeckého kraje nemalé finanční prostředky, zejména formou dotačního poradenství a dotačního servisu pro města a obec v působnosti jednotlivých MAS.

Od června roku 2015 se MAS potýkaly s problémem financování základních nákladů na režie chodu společnosti spočívající především v činnostech spojených s přípravou nové strategie - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 - jako nutného podkladu pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské Unie.

Vzhledem k výše uvedenému oslovilo Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje Ústecký kraj s žádostí o pomoc, aby mohla být zajištěna aktivita, která podmiňuje možnost čeprání finančních prostředků do území Ústeckého kraje. Ústecký kraj žádosti Krajské sítě MAS Ústeckého kraje vyhověl a podpořil každou MAS dotací ve výši 500.000,- s nutností vyúčtování do 31. 3. 2016, která byla primárně určena na zajištění povinných nákladů na chod společnosti (mzdové náklady, nájem, energie a pod.)

Dne 19. 3. 2016 jsme odevzdali ke kontrole závěrečné vyúčtování; 10. 5.2016 pak přišlo vyjádření od řídícího orgánu, že vyúčtování je v pořádku a projekt tím byl řádně ukončen.

 

MAS Naděje o.p.s. si této pomoci velice váží, děkujeme.