Menu
MAS Naděje o.p.s.

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Dne 22. 11. 2022 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2022", č. 2022/2 s výsledkem:
 • Reg. č. žádosti: 2022/2/07
 • Žadatel: Město Osek, IČ: 00266558
 • Název projektu: Rozvoj kulturního života v Oseku
 • ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM • Reg. č. žádosti: 2022/2/10
 • Žadatel: Obec Lužice, IČ: 00266051
 • Název projektu: Augustinská pouť
 • Celková výše způsobilých výdajů: 555.500,00 Kč
 • ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM


 • Reg. č. žádosti: 2022/2/16
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Den obce Želenice
 • Celková výše způsobilých výdajů: 30.000,00 Kč
 • Hodnocení formálních náležitostí = NESPLNĚNO
 • Hodnocení přijatelnosti = NESPLNĚNO