Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

 

 

Programy 2014 - 2020

Úvod

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. 7. 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. Operační programy ještě doznaly úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam byly gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
 

Zajímavé publikace ke stažení a k náhledu:

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

3. Program rozvoje venkova (PRV) 


4. Operační program Životní prostředí (OPŽP)

5. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 • Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Alokace MAS Naděje o.p.s. pouze v rámci IROP na bezplatné poradenství a metodické vedení škol v rámci přípravy a realizace projektů zjednodušeného vykazovány, tzv. šablony 
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu ​​​

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy přeshraniční spolupráce

​​​​​​Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Strategie

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 12. 2022
oblačno 1 °C -2 °C
neděle 11. 12. sněžení -1/-2 °C
pondělí 12. 12. mírné sněžení -1/-3 °C
úterý 13. 12. sněžení 0/-3 °C