Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Programy 2014 - 2020

Úvod

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. 7. 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. Operační programy ještě doznaly úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam byly gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
 
Zajímavé publikace ke stažení a k náhledu:

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)
Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR/Centrem pro regionální rozvoj ČR
Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = 40.664.415,00 Kč
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
2. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
Řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = 17.628.000,00 Kč
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
3. Program rozvoje venkova (PRV) 
Řízený Ministerstvem zemědělství ČR/Státním zemědělským intervenčním fondem ČR
Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = XXX Kč
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
4. Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR/Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = 13.216.200,00 Kč
P​​řílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu 
 
5. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Alokace MAS Naděje o.p.s. pouze v rámci IROP na bezplatné poradenství a metodické vedení škol v rámci přípravy a realizace projektů zjednodušeného vykazovány, tzv. šablony 
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu ​​​​​​

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy přeshraniční spolupráce

​​​​​​Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020
Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Strategie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 22:26:40

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C