Menu
MAS Naděje o.p.s.

Programy 2014-2020

Úvod

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. 7. 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. Operační programy ještě doznaly úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam byly gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

3. Program rozvoje venkova (PRV) 


4. Operační program Životní prostředí (OPŽP)

5. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 • Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Alokace MAS Naděje o.p.s. pouze v rámci IROP na bezplatné poradenství a metodické vedení škol v rámci přípravy a realizace projektů zjednodušeného vykazovány, tzv. šablony 
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu ​​​

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy přeshraniční spolupráce

​​​​​​Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Strategie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 19/9 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/10 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/14 °C