Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

Výzva č. 2024/1 VYHLÁŠENA

Podporované aktivity

V rámci výzvy budou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků apod.). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektu bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Ve výzvě MAS je možné podat POUZE JEDNU žádost o dotaci.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; obec o velikosti do 3 000 obyvatel včetně (stav ke dni 01. 01. 2023); příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem; škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení; církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - 604.594,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 10.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 55.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

01. 05. 2024, od 12:00 hod. - 19. 06. 2024, do 12:00 hod.

Kontaktní osoba

Ing. Kamila Rejčová

Telefonní kontakt: (+420) 775 250 233

E-mailový kontakt: kamila.rejcova@masnadeje.cz

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 19/9 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/10 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/14 °C