Menu
MAS Naděje o.p.s.

Koncepční část

Vize

„Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svoji budoucnost.“

Mise

V území MAS Naděje se zlepší lokální podmínky pro zaměstnanost a podporu lokální ekonomiky.

Území MAS Naděje bude vybaveno dobře fungující občanskou infrastrukturou a dostupnými službami.

Území MAS Naděje se stane zajímavou turistickou destinací.

Na území MAS Naděje bude fungovat spolkový život, na jehož podpoře budou místní aktéři v území aktivně spolupracovat.

Rozvoj území MAS Naděje proběhne v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Principy

Všechny aktivity budou realizovány při současném dodržování principů udržitelného rozvoje.

Budou probíhat animační aktivity k prohlubování partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními partnery v území MAS Naděje a také na krajské i národní úrovni.

Při všech procesech implementace SCLLD budou dodržovány principy transparentnosti, otevřenosti a nediskriminace.

Bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost, účelnost a kontrolu. To vše při akceptování inovativních prvků, pozitivního a otevřeného přístupu.

Klíčové oblasti

Mezi klíčové oblasti podpory regionu spadá:


KLÍČOVÁ OBLAST č. 1 - Místní ekonomika

Podpora podnikání

Zvýšení lokální zaměstnanosti a vzájemné výpomoci


KLÍČOVÁ OBLAST č. 2 - Území a sídelní celky

Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního a dalšího vzdělávání

Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů

Prohlubování spolupráce a partnerství

Rozvoj bezpečnosti v obcích a alternativní dopravy

Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof

Podpora a rozvoj občanské vybavenosti

Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví

Rozvoj cestovního ruchu


KLÍČOVÁ OBLAST č. 3 - Příroda, krajina a životní prostředí

Posílení biodiverzity

Environmentální výchova a osvěta

Komunitně a udržitelně

Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů

Schéma procesu realizace SCLLD

Veřejné připomínkování

2. KOLO

Probíhalo v období

od 21. 6. 2021 do 5. 7. 2021

Obdrženo = 0 připomínek

1. KOLO

Probíhalo v období

od 26. 3. 2021 do 31. 5. 2021

Obdrženo = 0 připomínek

Strategie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 19/9 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/10 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/14 °C