Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Koncepční část

Veřejné připomínkování

2. KOLO

Probíhalo v období
od 21. 6. 2021 do 5. 7. 2021
Obdrženo = 0 připomínek

1. KOLO

Probíhalo v období
od 26. 3. 2021 do 31. 5. 2021
Obdrženo = 0 připomínek

Obsah - aktualizace ke dni 01. 09. 2021

POVINNÉ ČÁSTI
 
KONCEPČNÍ ČÁST
PŘÍLOHA č. 1 - Čestné prohlášení ZDE
NEPOVINNÉ ČÁSTI
 
SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
SWOT ANALÝZA
POPIS INOVATIVNÍCH RYSŮ SCLLD
POPIS SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
ANALÝZA RIZIK

Vize

„Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svoji budoucnost.“

Mise

V území MAS Naděje se zlepší lokální podmínky pro zaměstnanost a podporu lokální ekonomiky.
Území MAS Naděje bude vybaveno dobře fungující občanskou infrastrukturou a dostupnými službami.
Území MAS Naděje se stane zajímavou turistickou destinací.
Na území MAS Naděje bude fungovat spolkový život, na jehož podpoře budou místní aktéři v území aktivně spolupracovat.
Rozvoj území MAS Naděje proběhne v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Principy

Všechny aktivity budou realizovány při současném dodržování principů udržitelného rozvoje.
Budou probíhat animační aktivity k prohlubování partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními partnery v území MAS Naděje a také na krajské i národní úrovni.
Při všech procesech implementace SCLLD budou dodržovány principy transparentnosti, otevřenosti a nediskriminace.
Bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost, účelnost a kontrolu. To vše při akceptování inovativních prvků, pozitivního a otevřeného přístupu.

Klíčové oblasti

Mezi klíčové oblasti podpory regionu spadá:
KLÍČOVÁ OBLAST č. 1 - Místní ekonomika
Podpora podnikání
Zvýšení lokální zaměstnanosti a vzájemné výpomoci
KLÍČOVÁ OBLAST č. 2 - Území a sídelní celky
Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního a dalšího vzdělávání
Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
Prohlubování spolupráce a partnerství
Rozvoj bezpečnosti v obcích a alternativní dopravy
Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
Podpora a rozvoj občanské vybavenosti
Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví
Rozvoj cestovního ruchu
KLÍČOVÁ OBLAST č. 3 - Příroda, krajina a životní prostředí
Posílení biodiverzity
Environmentální výchova a osvěta
Komunitně a udržitelně
Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů

obr

Strategie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 21:41:18

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C