Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

Výzva č. 2019/1 UKONČENA

Podporované aktivity

Podpora je směřována do 3 oblastí.

Oblast podpory 1

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Oblast podpory 2

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Oblast podpory 3

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Naděje. V rámci této oblasti lze podpořit nákup vybavení, zařízení apod. jako je investiční hmotný majetek pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbylých 50 % celkových způsobilých výdajů musí být použito na realizaci akce s širším dopadem, která podporuje komunitní život na venkově.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení.

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - 469.000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 5.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 40.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

16. 05. 2019 - 20. 06. 2019

Kontaktní osoba

Ing. Kamila Rejčová

Telefonní kontakt: (+420) 775 250 233

E-mailový kontakt: kamila.rejcova@masnadeje.cz

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
déšť 21 °C 13 °C
úterý 28. 5. déšť 16/10 °C
středa 29. 5. jasno 20/8 °C
čtvrtek 30. 5. déšť 18/11 °C