Menu
MAS Naděje o.p.s.

SZP

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Logo Evropské unie

Základní informace

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Operační program navazuje na Program rozvoje venkova 2014-2020. 

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. MAS jsou založeny na principu otevřeného partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. MAS nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů. Cílem intervence je také posílit rozvoj území pomocí projektů spolupráce MAS, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS. MAS vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce MAS pak přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s přidanou hodnotou a dopadem do ostatních cílů operačního programu. 

Celková finanční alokace činí 29.007.800,00 Kč.

Výše podpory činí v rozmezí 65 až 100 %.  

Výše spoluúčasti činí v rozemí 35 až 0 %.

Spuštění implementace programového rámce plánováno na 1. Q roku 2024.

Kontaktní osoba

Bc. Lucie Haidová

Telefonní kontakt: (+420) 725 266 776

E-mailový kontakt: lucie.haidova@masnadeje.cz