Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Analýza problémů a potřeb MŠ a ZŠ v území

Logo

Logo

Anotace

Cílem projektu bylo zpracování studie s názvem "Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR". Jedná se o dokument, mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směrování finančních prostředků z dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí aj.
Název projektu:          
Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR
Pracovní název projektu:
Analýza MŠ a ZŠ
Registrační číslo projektu:
 IV./II./2016
Datum zahájení realizace: 
01. 08. 2016
Datum ukončení realizace: 
30. 11. 2016
Poskytovatel dotace: 
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
Program:
Individuální fond
Rozpočet: 
46.228,00 Kč
Z toho žadatel:
 MAS Naděje o.p.s. - 46.228,00 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
Nerelevantní
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Studie:
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
HSRM