Menu
MAS Naděje o.p.s.

Analýza problémů a potřeb MŠ a ZŠ v území

Logo

Logo Hospodářské a sociální rady Mostecka

Anotace

Cílem projektu bylo zpracování studie s názvem "Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR". Jedná se o dokument, mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směrování finančních prostředků z dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí aj.

Název projektu:

Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR


Pracovní název projektu:

Analýza MŠ a ZŠ


Registrační číslo projektu:

 IV./II./2016


Datum zahájení realizace:

01. 08. 2016


Datum ukončení realizace:

30. 11. 2016


Poskytovatel dotace: 

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.


Program:

Individuální fond


Rozpočet:

46.228,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 46.228,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz