Menu
MAS Naděje o.p.s.

Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu

Logo

Logo EU a Programu rozvoje venkova

Anotace

Projekt byl zkušebním projektem pro MAS v ČR (podpořené i nepodpořené v programovém období 2007-2013), který byl realizován ze dvou důvodů. 
Jedním z nich bylo vyhlášení tzv. testovací výzvy pro partnery a subjekty působící na území MAS, aby si každý vyzkoušel, jakým způsobem budou vyhlášeny výzvy, realizovány projekty a podobně. Druhým důvodem byla podpora a financování procesu zpracování podkladů pro strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
V rámci projektu byla do území MAS Naděje rozdělena finanční částka ve výši 159.420,00 Kč na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, které slouží k lepšímu sdružování občanů ve venkovském prostoru a k propagaci tradic a tradičních venkovských oslav a setkání. Částka byla rozdelěna mezi 13 subjektů.

Název projektu:

Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu


Pracovní název projektu:

Animace


Registrační číslo projektu:

13/018/34100/342/000034


Datum zahájení realizace: 

01. 03. 2013


Datum ukončení realizace: 

31. 05. 2014


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský intervenční fond ČR


Program:

Program rozvoje venkova 2007-2013


Rozpočet: 

499.920,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 499.920,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

13 subjektů v rámci tréninkové výzvy

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz