Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu

Logo

Logo

Anotace

Projekt byl zkušebním projektem pro MAS v ČR (podpořené i nepodpořené v programovém období 2007-2013), který byl realizován ze dvou důvodů. 
Jedním z nich bylo vyhlášení tzv. testovací výzvy pro partnery a subjekty působící na území MAS, aby si každý vyzkoušel, jakým způsobem budou vyhlášeny výzvy, realizovány projekty a podobně. Druhým důvodem byla podpora a financování procesu zpracování podkladů pro strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
V rámci projektu byla do území MAS Naděje rozdělena finanční částka ve výši 159.420,00 Kč na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, které slouží k lepšímu sdružování občanů ve venkovském prostoru a k propagaci tradic a tradičních venkovských oslav a setkání. Částka byla rozdelěna mezi 13 subjektů.
Název projektu:          
Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu
Pracovní název projektu:
Animace
Registrační číslo projektu:
13/018/34100/342/000034
Datum zahájení realizace: 
01. 03. 2013
Datum ukončení realizace: 
31. 05. 2014
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský intervenční fond ČR
Program:
Program rozvoje venkova 2007-2013
Rozpočet: 
499.920,00 Kč
Z toho žadatel:
MAS Naděje o.p.s. - 499.920,00 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
13 subjektů v rámci tréninkové výzvy
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Tréninková výzva:
Žádost o spolupořadatelství akce/projektu: ZDE
Program rozvoje venkova 2007-2013
PRV