Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015-06/2017

Logo

Logo

Anotace

Obsahem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, resp. 2017-2023.
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Naděje o.p.s. Hlavními aktivitami projektu je příp. vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Naděje. Jedná se o tzv. provozní projekt MAS Naděje o.p.s.
Název projektu:          
Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015-06/2017
Pracovní název projektu:
IROP 4.2 - I. fáze
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446
Datum zahájení realizace: 
01. 07. 2015
Datum ukončení realizace: 
30. 09. 2017
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program:
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Rozpočet: 
1.735.143,60 Kč
Z toho žadatel:
 MAS Naděje o.p.s. - 1.735.143,60 Kč
Z toho partner:
Nerelevantní
Spoluúčast:
5 %
Zapojeno:
Nerelevantní
Projektový manažer:                                          
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Administrátor projektu/asistent:
Martina Filipíková
 
(+420) 739 324 169
 
martina.filipikova@masnadeje.cz
Animátor škol a školských zařízení: 
Bc. Tomáš Harant
 
(+420 ) 733 700 334
 
tomas.harant@masnadeje.cz
Finanční manažer:
Simona Korelová
 
(+420) 722 277 687
 
simona.korelova@masnadeje.cz
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
IROP