Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

Výzva č. 2021/1 UKONČENA 

Podporované aktivity

Podpora je směřována do 3 oblastí.

Oblast podpory 1

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Oblast podpory 2

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Oblast podpory 3

V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a církve nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. 

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - 188.025,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 5.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 28.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

18. 10. 2021 - 01. 11. 2021

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Harant

Telefonní kontakt: (+420) 733 700 334

E-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
slabý déšť 8 °C -2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 10/0 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/1 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/2 °C