Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Podpora ÚK 2016-2023

Logo Ústeckého kraje
PODPORA ÚK 2016 - 2023
č. projektu 16/SML2164

 

Od podzimu roku 2015 probíhalo intenzivní vyjednávání ze strany Krajské sítě MAS Ústeckého kraje se zástupci Rady, Zastupitelstva a také Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje o poskytnutí finančního daru. Následkem vyjednávání byla transformace finančního daru na poskytnutí neinvestiční dotace. Źádost o dotaci byla na Ústecký kraj podána dne 11. ledna 2016 prostřednictvím datové schránky. Následně musela žádost o dotaci projít schvalovacím procesem orgánů Ústeckého kraje, na jehož konci bylo kladné stanovisko Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se rozhodlo dne 25. dubna 2016 žádost o dotaci ve výši 1.000.000,- podpořit. Finanční prostředky s nutností vyúčtování do 30. listopadu 2023 jsou poskytnuty na:

  • dofinancování 5 % podílu příjemce z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního program specifického cíle 4.2;
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností příjemce ve specifického cíli 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu;
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) čerpané nad rámec ESI fondů.

MAS Naděje o.p.s. v současné době již realizuje náklady související s dotací od Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky nám velice pomáhají a vážíme si spolupráce s Ústeckým krajem, jemuž osud venkova v jeho působnosti není lhostejný. 

 

"Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svojí budoucnost".

 

Dne 5. května 2016 byla s Ústeckým krajem podepsána Smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace a následně nám byla dotace ve výši 1.000.000,-Kč připsána na bankovní účet.

Dne 9. prosince 2019 bylo na jednání Ústeckého kraje schváleno navýšení dotace na rok 2020, které pro MAS Naděje o.p.s. činí částku 87.834,30 Kč. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace byl podepsán dne 23. ledna 2020.

Dne 15. února 2021 bylo na jednání Ústeckého kraje schváleno navýšení dotace na rok 2021, které pro MAS Naděje o.p.s. činí částku 87.834,00 Kč. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace byl podepsán dne 12. března 2021.

 

 

Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj