Menu
MAS Naděje o.p.s.

MAS Naděje

Co to jsou Místní akční skupiny?

Místní akční skupina (MAS) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorbou společné strategie směřuje k vytyčení společných priorit a s pomocí principu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje umožňuje její realizaci. Cca 180 MAS v ČR také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje.

Co je to metoda LEADER?

Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Co je to Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT - CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.

Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50 % samosprávy a státní správy).

Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli.

MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů.

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena integrovaná strategie rozvoje území a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.

MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje.

O nás

Základní animační aktivity prováděla MAS Naděje o.p.s. již od roku 2005 jako MAS Naděje pro Mostecko o.s. Jí zpracovaný Strategický plán LEADER však nebyl včas dokončen a MAS Naděje pro Mostecko o.s. se nedostala mezi ty MAS, kterým bylo umožněno jejich strategický dokument realizovat. V roce 2012 začala MAS Naděje pro Mostecko o. s. uvažovat o změně právní subjektivity. Tyto úvahy vyvrcholily ke konci roku 2012, kdy vznikla podpisem zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Zakládajícími členy byli město Osek, obce ObrniceLišnice. MAS Naděje o.p.s. se od začátku deklaruje jako faktický, věcný i právní nástupce MAS Naděje pro Mostecko o.s.

MAS Naděje o.p.s. má v současné době stabilizovanou partnerskou základnu a jasně definované území, na kterém působí.

MAS Naděje

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 27 °C 19 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/14 °C