Menu
MAS Naděje o.p.s.

Složení

Předseda

VANAP, s.r.o.

Zástupce: Ing. Zdeněk Hrabák

Sektor: Soukromý - Právnické osoby

Zájmová skupina: Ostatní podnikatelé

Člen

Obec Korozluky

Zástupce: Andrea Kluchová

Sektor: Veřejný

Zájmová skupina: Veřejný sektor (obce, města, dobrovolné svazky obcí)

Člen

EQUIPARK, o.p.s.

Zástupce: Ivana Staňková

Sektor: Soukromý - Právnické osoby

Zájmová skupina: Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem