Menu
MAS Naděje o.p.s.

Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2023/2024

Logo

Logo EU

Anotace

Obsahem projektu je zajištění přípravných, provozních a animačních činností MAS Naděje o.p.s. v období 05/2023 do 09/2024 nutných pro úspěšnou implementaci integrovaného nástroje CLLD prostřednictvím strategie v programovém období 2021-2027.

Cílem projektu je zajištění činností souvisejících s přípravou, řízením, prováděním a aktualizací integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), zajištění administrativní kapacity MAS Naděje o.p.s. a dalších souvisejících výdajů nezbytných pro realizaci tohoto projektu, např. výdaje na animační činnosti, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod. 

Název projektu:

Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2023/2024


Pracovní název projektu:

OPTP I


Registrační číslo projektu:

CZ.07.02.01/00/22_003/0000050


Datum zahájení realizace: 

01. 05. 2023


Datum ukončení realizace:

30. 09. 2024


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Program:

Operační program Technická pomoc 2021-2027


Rozpočet:

2.469.375,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 2.469.375,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevantní


Spoluúčast:

5 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Manažerka pro SCLLD:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Projektový manažer:

Bc. Tomáš Harant

(+420) 733 700 334

tomas.harant@masnadeje.cz


Projektová manažerka:

Bc. Lucie Haidová

(+420) 725 266 776

lucie.haidova@masnadeje.cz


Projektová manažerka:

Mgr. Michaela Burdová

(+420) 725 763 864

michaela.burdova@masnadeje.cz


Administrátorka projektu/asistentka:

Martina Filipíková

(+420) 739 324 169

martina.filipikova@masnadeje.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz