Menu
MAS Naděje o.p.s.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov

Logo


Logo MAP

Anotace

V rámci předchozích tří projektů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání došlo k vytvoření funkční komunikační platformy pro spolupráci subjektů v území, mající vliv a zájem o rozvoj a pokrok v oblasti vzdělávací politiky v regionu.

V řadě již čtvrtý navazující projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie vč. implementačních aktivit uvedených v akčních plánech i nadále výše uvedené oblasti spolupráce a partnerství podporovat a prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které vzdělávací subjekty přímo spojují.

Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v ORP Litvínov, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v území se sociálně vyloučenou lokalitou. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Plánování i implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a k implementaci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+).

Cíl projektu č. 1 - Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA 3 "Rozvoj a aktualizace MAP" (pod-aktivita č. 3.1 až č. 3.10).

Cíl projektu č. 2 - Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA 4 "Implementace akčních plánů".

Cíl projektu č. 3 - Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA 2 "Vnitřní hodnocení projektu".

Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov


Pracovní název projektu:

MAP IV


Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008330


Datum zahájení realizace:

01. 12. 2023


Datum ukončení realizace:

31. 12. 2025


Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Program:

Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027


Rozpočet:

5.354.851,15 Kč

MAS Naděje o.p.s. - 4.764.793,15 Kč

Město Litvínov - 590.058,00 Kč


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

14 subjektů

Propagační materiály

Informační brožura 2024 - ke stažení

Kontaktujte nás

Sociální sítě

Facebook    Twitter    Instagram    LinkedIn

Realizační tým (RT)

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Koordinátorka projektu:

Mgr. Petra Zavázalová

(+420) 771 137 791

petra.zavazalova@mulitvinov.cz


Administrátorka projektu:

Bc. Lucie Haidová

(+420) 725 266 776

lucie.haidova@masnadeje.cz


Koordinátorka MAP:

Ing. Monika Růžičková

(+420) 733 370 049

ruzickova@pp-projekty.cz


Manažerka implementace:

Ing. Lucie Krupková

(+420) 605 282 031

korbova.l@seznam.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz


Analytik:

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

(+420) 774 583 579

hrubes.jan@gmail.com


Evaluátor:

Bc. Petr Pillár

(+420) 725 061 014

petr.pillar@masnadeje.cz


Základní dokumenty Pracovních skupin (PS)

Kontaktní osoby Pracovních skupin (PS)

Oblast financování jednotlivých zařízení (PS F):

Ing. Klára Křivánková

krivankova@zsmshornijiretin.cz


Oblast čtenářské pre/gramotnosti dětí a žáků (PS ČG):

Mgr. Hana Kašková

reditelka@3zs.cz


Oblast matematické pre/gramotnosti dětí a žáků (PS MG):

Ing. Zuzana Ozaňáková

zuzana.ozanakova@centrum.cz


Oblast polytechniky dětí a žáků (PS P):

Michal Vostárek, DiS.

michal@vostarek.com


Oblast předškolního vzdělávání dětí (PS MŠ):

Bc. Evženie Drábková

drabkova@3zs.cz


Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky (PS RP):

Mgr. Pavla Tomášová

reditel@zsruska.cz

Místní lídři

Zápisy z jednání