Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

 

 

Programy 2021 - 2027

Úvod

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností. Schválený návrh struktury operačních programů včetně jednotlivých oblastí pro financování je možné si prohlédnout v přehledné infografice.

Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti kohezní politiky v příštím období i svému aktivního zapojení ČR do probíhajících mezinárodních diskuzí  je připravována řada materiálů, které mají za úkol připravit zemi na další debatu, vyjednávání i další stanovení si priorit. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto zpracovalo Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 byla již schválena.

 

 

Do přípravy budoucího období jsou zapojeni partneři jak z veřejné správy, tak i z odborné obce, neziskového sektoru, svazů či akademického prostředí, ale i další subjekty. K tomuto účelu jsou využívány platformy, jako je Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, platformy pro řídící orgány operačních programů, Národní stálá konference, Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody, Expertní skupina pro strategickou práci či samotná Vláda ČR nebo také Výbor pro Evropskou unii.

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)


3. Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

 • Řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Společná zemědělská politika (SZP)

 • Řízený Ministerstvem zemědělství ČR/Státním zemědělským intervenčním fondem ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

6.  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 • Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Prostřednictvím operačního programu budou s největší pravděpodobností realizovány Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

7. Operační program Technická pomoc (OPTP)

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Prostřednictvím operačního programu bude realizován provoz organizace MAS Naděje o.p.s.
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

8. Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR/Státním fondem životního prostředí ČR
 • Prostřednictvím operačního programu budou s největší pravděpodobností realizovány animační aktivity v území
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Program meziregionální spolupráce ESPON (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

 • ​​​​​​Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Státní fondy

1. Státní fond životního prostředí ČR

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Státní fond podpory investic ČR

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Státní fond kultury ČR

Programy Ústeckého kraje

 • Koordinovaný na území Ústeckého kraje ČR Krajským úřadem Ústeckého kraje ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Neziskové organizace, nadace a nadační fondy

1. Člověk v tísni


2. Nadace Via


3. Nadace rozvoje občanské společnosti


4. Nadace Partnerství

Strategie

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 12. 2022
oblačno 1 °C -2 °C
neděle 11. 12. sněžení -1/-2 °C
pondělí 12. 12. mírné sněžení -1/-3 °C
úterý 13. 12. sněžení 0/-3 °C