Menu
MAS Naděje o.p.s.

Programy 2021-2027

Úvod

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností. Schválený návrh struktury operačních programů včetně jednotlivých oblastí pro financování je možné si prohlédnout v přehledné infografice.

Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti kohezní politiky v příštím období i svému aktivního zapojení ČR do probíhajících mezinárodních diskuzí  je připravována řada materiálů, které mají za úkol připravit zemi na další debatu, vyjednávání i další stanovení si priorit. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto zpracovalo Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 byla již schválena.

 

 

Do přípravy budoucího období jsou zapojeni partneři jak z veřejné správy, tak i z odborné obce, neziskového sektoru, svazů či akademického prostředí, ale i další subjekty. K tomuto účelu jsou využívány platformy, jako je Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, platformy pro řídící orgány operačních programů, Národní stálá konference, Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody, Expertní skupina pro strategickou práci či samotná Vláda ČR nebo také Výbor pro Evropskou unii.

Zajímavé publikace ke stažení a k náhledu:

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

 • Řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
 • Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = 20.000.000,00 Kč
 • REALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2021-2027 NEBUDE PROBÍHAT Z DŮVODU NEPODPOŘENÉ ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STRANY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU.
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Operační program Životní prostředí (OPŽP)


4. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)


5. Společná zemědělská politika (SZP)


6.  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 • Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Prostřednictvím operačního programu budou realizovány Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

7. Operační program Technická pomoc (OPTP)

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Prostřednictvím operačního programu bude realizován provoz organizace MAS Naděje o.p.s.
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

8. Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR/Státním fondem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Program meziregionální spolupráce ESPON (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

6. Dům zahraniční spolupráce - Programy a granty

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

 • ​​​​​​Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Fond malých projektů

 • Koordinovaný 4 česko-saskými euroregiony
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Státní fondy

1. Státní fond životního prostředí ČR

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Státní fond podpory investic ČR

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Státní fond kultury ČR

Programy Ústeckého kraje

 • Koordinovaný na území Ústeckého kraje ČR Krajským úřadem Ústeckého kraje ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Neziskové organizace, nadace a nadační fondy

1. Člověk v tísni


2. Nadace Via


3. Nadace rozvoje občanské společnosti


4. Nadace Partnerství


5. Nadace ČEZ


6. Programy České spořitelny


7. Nadační fond Tesco


8. Pomozte dětem

Strategie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 19/9 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/10 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/14 °C