Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

Výzva č. 2022/2 UKONČENA

Podporované aktivity

Podpora je směřována do 3 oblastí.

Oblast podpory 1

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Oblast podpory 2

V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Oblast podpory 3 

V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; obec; příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem;  škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení; církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - 300.000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 5.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 30.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

01. 09. 2022 - 01. 11. 2022

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Harant

Telefonní kontakt: (+420) 733 700 334

E-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
oblačno -1 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -6/-13 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -1/-6 °C
středa 6. 12. oblačno 1/-6 °C