Menu
MAS Naděje o.p.s.

3. Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně - I.

Logo MAS Naděje o.p.s.

Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 14. 2. 2019 do 1. 7. 2019


Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.


Podporovaná budou opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů činí 100.000,00 Kč a 3.000.000,00 Kč.


Výše podpory činí max. 60 % celkových způsobilých výdajů.


DOKUMENTACE


 

Přílohy

Výzva

0 - TEXT VÝZVY - Revitalzace sídelní zeleně.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,1 kB

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020

1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,72 kB

Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP

3 - Náklady obvyklých opatření MŽP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,8 kB

Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

4 - Metodika přímých a nepřimých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB

Příloha č. 5 - Standardy AOPK SPPK A02 001 - Výsadba stromů

5 - Standardy AOPK SPPKA 02 001 Výsadba stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Příloha č. 6 - Standardy AOPK SPPK C02 005 - Výsadba ovocných stromů

6 - Standardy AOPK SPPKA C02 005 Výsadba ovocných stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB

Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních druhů

7 - Seznam doporučených autochtonních druhů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,87 kB

Uživatelská příručka IS KP14+

1591171937_Uzivatelska_prirucka_P4_IS KP_v_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,47 MB
Datum vložení: 1. 7. 2019 18:14
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2023 9:41
Autor: Správce Webu

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 27 °C 19 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/14 °C