Ankety

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
8
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Logo

Máme rádi venkov

Logo

logo

Zpravodaj venkova

zpravodaj

Zpravodaj MZe

zpravodaj

Newsletter OP VVV

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

27.11.2017

Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 27. listopadu 2017 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail

27.11.2017

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 27. listopadu 2017 od 16:00 hod. v Lišnici

Detail


logo

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 2 - "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I"

V pondělí 20. listopadu 2017 od 9:00 hod. proběhne seminář pro žadatele k výzvě č. 2 - "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I". Seminář se uskuteční v malé zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., na adrese Tř. Budovatelů 2830/3 v Mostě.

 


 


  logo

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila první výzvy

 

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila dne 6. listopadu 2017 tyto výzvy:

Výzva č. 1 - Podpora lokální zaměstnanosti - I

Výzva č. 2 - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I

Všechny podklady k vyhlášeným výzvám najdete ZDE.

 


 


Obce mohou opět získat dotace na demolici chátrajících budov

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu 2017 do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Více informací naleznete ZDE.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.


Seminář "Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky"

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 28. 11. 2017 v Praze. Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Součástí školení bude názorná ukázka vyplnění samotné žádosti o podporu. Na závěr semináře je vyhrazen prostor pro dotazy. Seminář je vhodný zejména pro začátečníky bez větších zkušeností v práci se systémem.  Účast na semináři je bezplatná. Zaregistrovat se můžete zde  do 27. 11. 2017 (maximálně jedna osoba za společnost). Pozvánka je ke stažení ZDE.

 


logo

Harmonogramy výzev MAS Naděje o.p.s.

logo

Na základě schválené "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) uveřejňujeme první harmonogramy výzev, jejichž vyhlášení plánujeme v roce 2017 a 2018. 


logo

Podařilo se rozšířit okruh techniky a vybavení, které lze pořídit pro jednotky dobrovolných hasičů obcí z 69. výzvy IROP

Řídící orgán IROP dne 3. 10. 2017 vydal aktualizaci výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD, v rámci které došlo k rozšíření okruhu podporované specializované techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí. Nově lze žádat o mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu, mobilní elektrocentrálu, ruční radiostanice, osvětlovací soupravu, soupravu prostředků pro odstraňování spadlých stromů, soupravu pro nouzové zastřešení obytných budov, terénní čtyřkolku, sadu baterií s min. kapacitou 4 kWh, ponorné čerpadlo, polní kuchyni nebo velkokapacitní stan pro poskytnutí dočasného přístřeší osobám zasaženým mimořádnou událostí. Současně lze žádat o podporu jednotek SDH obcí v exponovaných územích s definovanými riziky z důvodu orkánů a větrných smrští.
 
Aktualizované dokumenty 69. výzvy naleznete na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD.


logo

Ústecký kraj schválil 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo 11. září 2017 již 3. Výzvu k podávání žádostí v rámci dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 10:00 hod. výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností. Žádosti budou přijímány elektronicky nejpozději do 31. ledna 2018, 12:00 hod. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve. Podrobnosti Dotačního programu a formuláře jsou k dispozici ZDE.

Ústecký kraj ve spolupráci s obcemi pořádá Semináře pro žadatele Kotlíkové dotace. Termíny a místa seminářů najdete ZDE.

 


Vláda ČR schválila podporu venkovských podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů

Vláda 21. 8. 2017 schválila návrh Ministerstva zemědělství, který má malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných venkovských oblastech umožnit čerpat zvýhodněné úvěry až do výše 3 milionů korun nebo proplatit část úroků z komerčních úvěrů. Cílem je podpořit život v odlehlých obcích a zastavit jejich vylidňování.

Plánovaná podpora má mít dvě různé formy, poskytována bude prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. První je možnost získat až třímilionový zvýhodněný úvěr, případně finanční příspěvek až do výše 15 tisíc Euro v režimu de minimis. Doba splatnosti úvěru bude 7 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců.
Druhá forma podpory spočívá v úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny úvěru. V případě nemovitého majetku nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak 5 milionů.

Finální podobu podpory znevýhodněných oblastí vypracuje společně Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance má poskytnout stát prostřednictvím zmíněných resortů, předpokládá se i možnost spolufinancování z rozpočtů krajů.
Podpora má být určena malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných obcích, určených dle metodiky rozvojového potenciálu obcí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jde o obce v okrajových oblastech s klesajícím počtem obyvatel. Dle metodiky MMR jsou to obce, kde je nízký počet podnikatelských subjektů, trpí vysokou nezaměstnaností, odvody na daních jsou v lokalitě nízké (tamní obyvatelé mají nízké mzdy) a podobně.


HSRM LOGO
 
Prezentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 (Strategie CLLD) na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

Dne 11. září 2017 jsme se zúčastnili jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s., kde jsme prezentovali Strategii CLLD schválenou k podpoře (prezentace k náhledu ZDE). Obsahem prezentace bylo především seznámení účastníků jednání s klíčovými oblastmi Strategie, s programovými rámci (Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova) obsahující jednotlivá opatření včetně alokovaných finančních prostředků. Závěrem prezentace bylo zveřejnění harmonogramů plánovaných vyhlašovaných výzev v Operačním programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. nám při tvorbě Strategie CLLD poskytla nemalou podporu prostřednictvím dotace ze „svého“ fondu, za kterou ještě jednou srdečně děkujeme. Fotogalerii z jednání si můžete prohlédnout ZDE.


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Obrnice

Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. se uskutečnila dne 3. 10. 2017 na jednání zastupitelstva obce Obrnice. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva města Osek

Další prezentace naší Strategie CLLD se uskutečnila dne 27. 9. 2017 na zasedání Zastupitelstva města Osek. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Lahošť

Dne 19. 9. 2017 jsme prezentovali naši strategii na jednání obce Lahošť. Fotogalerii z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Havraň

Dne 13. 9. 2017 jsme na zasedání Zastupitelstva obce Havraň prezentovali naši Strategii CLLD. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova

Dne 12. 9. 2017 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova, kde jsme prezentovali naši  Strategii CLLD schválenou k prezentaci. 

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídkavykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou tzv. šablon. Šablony jsou určeny pro mateřské a základní školy. 

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Tímto si Vám dovolujeme připomenout, že MAS Naděje o.p.s. je podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) k provádění tzv. animačních činností, které všem ZŠ a MŠ v území působnosti MAS Naděje o.p.s. poskytuje bezplatně.