Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
3
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

zpravodaj

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.

20.09.2017

Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Pozvánka na jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. 9. 2017 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail

25.09.2017

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Pozvánka na jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční 25. 9. 2017 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail


MAS na Zahradě Čech 2017

Krajské sdružení Místních akčních skupin Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova a Celostátní síť pro venkov se prezentují na výstavě Zahrada Čech 2017 v Litoměřicích ve dnech 15. - 23. 9. 20417 v pavilonu A, denně v době od 9:00 do 17:00 hodin. Zveme všechny zájemce k návštěvě našeho stánku, kde se dozvíte informace o Programu rozvoje venkova a naplňovaní strategií jednotlivých MAS v Ústeckém kraji. V rámci prezentace budou nabízeny i vybrané regionální potraviny. Každý den se o vás na stánku postarají zástupci jedné MASFotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

foto


logo

Harmonogramy výzev MAS Naděje o.p.s.

logo

Na základě schválené "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) uveřejňujeme první harmonogramy výzev, jejichž vyhlášení plánujeme v roce 2017 a 2018. 


Vláda ČR schválila podporu venkovských podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů

Vláda 21. 8. 2017 schválila návrh Ministerstva zemědělství, který má malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných venkovských oblastech umožnit čerpat zvýhodněné úvěry až do výše 3 milionů korun nebo proplatit část úroků z komerčních úvěrů. Cílem je podpořit život v odlehlých obcích a zastavit jejich vylidňování.

Plánovaná podpora má mít dvě různé formy, poskytována bude prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. První je možnost získat až třímilionový zvýhodněný úvěr, případně finanční příspěvek až do výše 15 tisíc Euro v režimu de minimis. Doba splatnosti úvěru bude 7 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců.
Druhá forma podpory spočívá v úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny úvěru. V případě nemovitého majetku nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak 5 milionů.

Finální podobu podpory znevýhodněných oblastí vypracuje společně Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance má poskytnout stát prostřednictvím zmíněných resortů, předpokládá se i možnost spolufinancování z rozpočtů krajů.
Podpora má být určena malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných obcích, určených dle metodiky rozvojového potenciálu obcí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jde o obce v okrajových oblastech s klesajícím počtem obyvatel. Dle metodiky MMR jsou to obce, kde je nízký počet podnikatelských subjektů, trpí vysokou nezaměstnaností, odvody na daních jsou v lokalitě nízké (tamní obyvatelé mají nízké mzdy) a podobně.


logo

Vyhlášení I. výzvy Programu Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem Programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Podpora je směřována na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů. Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 100 000 000 Kč. Více informací naleznete ZDE.


logo

Ústecký kraj připravuje 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen koncem října 2017.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku a po schválení i na webových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.  Zde také najdete Výsledky z 1. Výzvy, (dle jednotlivých obcí i ORP), která proběhla v roce 2016.

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Více informací naleznete zde.

Ústecký kraj ve spolupráci s obcemi pořádá Semináře pro žadatele Kotlíkové dotace. Termíny a místa seminářů najdete ZDE.

foto


HSRM LOGO
 
Prezentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 (Strategie SCLLD) na zasedání Hospodářšké a sociální rady Mostecka

Dne 11. září 2017 jsme se zúčastnili jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s., kde jsme prezentovali Strategii SCLLD schválenou k podpoře (prezentace k náhledu ZDE). Obsahem prezentace bylo především seznámení účastníků jednání s klíčovými oblastmi Strategie, s programovými rámci (Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova) obsahující jednotlivá opatření včetně alokovaných finančních prostředků. Závěrem prezentace bylo zveřejnění harmonogramů plánovaných vyhlašovaných výzev v Operačním programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. nám při tvorbě Strategie SCLLD poskytla nemalou podporu prostřednictvím dotace ze „svého“ fondu, za kterou ještě jednou srdečně děkujeme. Fotogalerii z jednání si můžete prohlédnout ZDE.


Prezentace Strategie SCLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Havraň

Dne 13. 9. 2017 jsme na zasedání Zastupitelstva obce Havraň prezentovali naši Strategii SCLLD. Fotogalerie z jednání je nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie SCLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova

Dne 12. 9. 2017 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova, kde jsme prezentovali naši  Strategii SCLLD schválenou k prezentaci. 


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.


logo
Memorandum o spolupráci
logo

 

Dne 21. 8. 2017 jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci s MAS Labské skály, z.s. Text Memoranda k nahlédnutí ZDE.

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídkavykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou tzv. šablon. Šablony jsou určeny pro mateřské a základní školy. 

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Tímto si Vám dovolujeme připomenout, že MAS Naděje o.p.s. je podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) k provádění tzv. animačních činností, které všem ZŠ a MŠ v území působnosti MAS Naděje o.p.s. poskytuje bezplatně.