Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

foto

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníků vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.

05.06.2017

Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 5. 6. 2017 od 14:00 hod. v Mostě

Detail

05.06.2017

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Pozvánka na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 5. 6. 2017 od 15:00 hod. v Mostě

Detail

19.06.2017

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Pozvánka na společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční 19. 6. 2017 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail


 

fotofoto


foto

 

 

 

 

 

    

Pracovní jednání k projektu Naše vlídná nádraží

Dne 5. května 2017 se za účasti partnerů projektu Naše vlídná nádraží (č. projektu 12/017/4210a/120/000077) a společnosti AŽD Praha s.r.o. uskutečnilo pracovní jednání, jehož hlavním tématem byla možná spolupráce a využití trati "Švestková dráha". V současné době jezdí na trati turistický vlak, jehož provozovatelem je právě společnost AŽD Praha s.r.o. a objednatelem je Ústecký kraj. V rámci udržitelnosti projektu je nezbytné zajistit minimálně dvě propagační jízdy ročně - jízdy historického vagónu s librety. Společnost AŽD s.r.o. nabídla zapojení historického vagónu souvisle s jízdou vlaku dle platného jízdního řádu. Zápis z jednání naleznete zde.

 

foto foto foto

 

    


logo

 

      Výroční zpráva Národní sítě MAS ČR

 

 

Na webových stránkách Národní sítě MAS ČR byla zveřejněna Výroční zpráva za rok 2016Odkaz na zprávu naleznete zde.


logo

    Den spolupráce MAS

Dne 4. dubna 2017 se v Praze konala akce "Den spolupráce MAS". Hlavním cílem bylo síťování MAS a nalezení vhodného partnera pro projekt spolupráce. Akci připravila mj. i Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce, jejíž členem je i ředitelka MAS Naděje o.p.s. - Ing. Kamila Fridrichová. Více informací naleznete zde.


Proč nechce Římskokatolická farnost Vtelno pokračovat v úspěšné spolupráci?

 

 

Místní akční skupina Naděje o.p.s. měla na základě smlouvy z roku 2011 od Římskokatolické farnosti Bečov (dnes Římskokatolická farnost Vtelno) ve výpůjčce kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Spolku pro obnovu kostela sv. Jakuba, který se na základě smlouvy s MAS Naděje o.p.s. o kostelík staral, se podařilo díky dotacím, sponzorským darům a veřejným rozpočtům této kulturní památce vrátit natolik důstojný vzhled a uvést ji do takového stavu, že se zde pořádaly různé kulturní i duchovní akce, kterých se zúčastňovala široká veřejnost. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na 6 let a přesto, že se MAS Naděje o.p.s. snažila ještě před jejím vypršením tuto smlouvu prodloužit, nesetkala se s dobrou vůli v této úspěšné spolupráci pokračovat.

Přečtěte si článek, který byl k této problematice uveřejněn v deníku Homér.


logo

2. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2017, příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017 od 8:00 hod., ukončen bude 30. 6. 2017 ve 12:00 hod. Podrobnosti naleznete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.


Úřad práce ČR obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II

Dne 20. 3. 2017 obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Podrobné informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.


logoProgram "Místo, kde žijeme"

Nadace VIA vyhlásila 11. ročník programu "Místo, kde žijeme!"

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Více informací naleznete zde.


logo 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Nabídka Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, p.o. pro zájemce - začínající zemědělce, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost a také zájemcům o dotace z EU. Podrobnosti o kurzu a přihlášku naleznete zde.


Dotace na projekty "Bezbariérové obce" obdrží i město Meziboří

Téměř 14 milionů korun rozdělí Ministerstvo pro místní rozvoj mezi projekty určené k odstranění bariér. Pomůže tak městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem. Dotace putují mezi 8 projektů v různých částech České republiky, přičemž dotaci získali všichni žadatelé. Odstranění bariér se tak dočkají například dva městské úřady v Ústeckém kraji, a to ve městech Meziboří a Šluknově, dále například v Rousínově v Jihomoravském kraji či v obci Otice na Opavsku.

Program Bezbariérové obce se skládá ze dvou podprogramů (podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a podprogram Euroklíč). Oba podprogramy jsou zaměřeny buď na řešení komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, anebo na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Projekty, kterým byla přiznána dotace z programu Bezbariérové obce od roku 2017, prošly schválením bezbariérových tras Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídka


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde.

Dne 17. října 2016 jsme od řídícího orgánu obdrželi depeši o ukončení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro obodobí 2014 - 2020" s výsledkem "Vyhověl". Žádost byla dále postoupena do věcného hodnocení Řícím orgánům.

Dne 6. února 2017 jsme obdrželi interní depeši o oficiálním ukončení 1. kola věcného hodnocení naší "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020" s výsledkem hodnocení řídících orgánů "Ano s výhradou". Termín pro zaslání opravené žádosti o podporu je do 6. března 2017. Oprava po kontrole formálních náležitostí  a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení byla podána dne 20. března. 2017. Dne 5. dubna. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 2. kola věcného hodnocení.

Seznam schválených strategií naleznete zde.

 

Dne 31. října 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím ISKP (MS 2014+) do IROP specifického cíle 4.2 - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Žádost bude nyní procházet kontrolou formálních náležitostí a věcného hodnocení. Když bude schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2014 – 2020, bude moct MAS Naděje čerpat na svůj provoz finanční prostředky z Evropských fondů. 

Dne 10. ledna 2017 jsme odbrželi interní depeši s hodnocením a výzvou k opravě a doplnění s termínem plnění do 17. ledna 2017. Opravená a doplněná žádost o podporu včetně příloh byla zaslána prostřednictvím ISKP (MS 2014+) dne 16. ledna 2017. 

mas

Dne 24. ledna 2017 jsme prostřednictvím ISKP obdrželi informaci o splnění podmínek přijatelnosti a formální správnosti naší žádosti o podporu projektu  "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 - 06/2017" a následně dne 25. ledna 2017 depeši s informací o splnění podmínek věcného hodnocení/analýzy rizik. Dne 9. března 2017 bylo řídícím orgánem (MMR ČR) vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt.


 vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.