Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách
Místní akční skupiny Naděje, obecně prospěšné společnosti. 
 

 
Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova
území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Kalendář akcí Společnosti

20.11.2019 od 15:00

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. listopadu 2019 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě

Detail

20.11.2019 od 14:00

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. listopadu 2019 od 14:00 hod. v Mostě

Detail

Podpora území

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - IROP - Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 7. října 2019 do 22. listopadu 2019.

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny - III.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. října 2019 do 31. prosince 2019.

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - III.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. října 2019 do 31. prosince 2019.

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 18. listopadu 2019 do 18. prosince 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - IV.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je listopad 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně - II.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je listopad 2019.

19.11.2019

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ - "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III."

Detail

12.03.2019

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Podpora nezemědělských a nepodnikatelských projektů z Programu rozvoje venkova (PRV)

Detail

Fotogalerie

07.10.2019

Jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 7. 10. 2019

Jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 7. 10. 2019

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019 v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s. v Lišnici

Detail

15.11.2019

Místo, kde žijeme

Program Nadace VIA

Detail

29.07.2019

Meet and Code

Druhé kolo grantového programu

Detail

16.05.2019

Regionální potravina 2019

Soutěž o Regionální potravinu

Detail

27.03.2019

S NADĚJÍ DO PRÁCE

Projekt společnosti bfz o.p.s.

Detail

12.02.2019

Bezúřočné půjčky na výměnu kotlů

Pilotní projekt MŽP

Detail

Na základě vyjednávání Pracovní skupiny Podnikání při Národní síti MAS ČR a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ohledně zapojení MAS v novém programovém období 2021 - 2027 je potřeba zmapovat absorpční kapacitu MAS Naděje o.p.s. pro čerpání dotací v následujícím období. 
 
Obracíme se na Vás proto s žádostí o zapojení se do dotazníkového šetření určeného pro podnikatelské subjekty na území MAS Naděje o.p.s. v termínu maximálně do 29. 11. 2019 (pátek) do 12,00 hod. 
 
Účelem šetření je identifikovat kvalifikovaný odhad zájmů v rámci čtyř navržených oblastí tematických podpor pod záštitou Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Vyplněním dotazníku se tak můžete podílet na tvorbě dat využitých při plánování nového programového období.
Děkujeme Vám!
 

18.11.2019

20191113 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

Stáhnout

11.11.2019

20191024 Zápis č. 9/2019

Zápis č. 9/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 24. 10. 2019

Stáhnout

11.11.2019

20191023 Zápis č. 7/2019

Zápis č. 7/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 23. 10. 2019

Stáhnout

21.10.2019

20191007 Zápis ze společného jednání

Zápis č. 1/2019 ze společného jednání Správní a Dozorčí rady společnosti ze dne 7. 10. 2019

Stáhnout