Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách
Místní akční skupiny Naděje, obecně prospěšné společnosti. 
 

 
Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova
území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Kalendář akcí Společnosti

16.10.2019 od 15:00

Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. října 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail

22.10.2019 od 09:00

Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 22. října 2019 od 09:00 hod. v Lišnici

Detail

Podpora území

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání - provoz - IV.
Výzva vyhlášena.
Příjem žádostí bude probíhat od 20. září 2019 do 31. října 2019.
VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - IV.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 20. září 2019 do 31. října 2019.

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - IROP - Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III.
Výzva vyhlášena.

Příjem žádostí bude probíhat od 7. října 2019 do 22. listopadu 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - IV.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 16. října 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně - II.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 16. října 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny - III.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 30. října 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - III.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 30. října 2019.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III.
Výzva se připravuje k vyhlášení.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 5. listopadu 2019.

12.03.2019

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Podpora nezemědělských a nepodnikatelských projektů z Programu rozvoje venkova (PRV)

Detail

Fotogalerie

07.10.2019

Jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 7. 10. 2019

Jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 7. 10. 2019

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019 v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s. v Lišnici

Detail

27.09.2019

"Uhelné safari" ze dne 27. 9. 2019

"Uhelné safari" ze dne 27. 9. 2019

Exkurze starostů z územní působnosti MAS Naděje o.p.s. na "Uhelné safari" ze dne 27. 9. 2019 v Mostě

Detail

23.09.2019

Jednání Výběrové komise ze dne 23. 9. 2019

Jednání Výběrové komise ze dne 23. 9. 2019

Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. září 2019 v Lišnici

Detail

13.09.2019

Zahrada Čech 2019  ze dne 13. 9. 2019

Zahrada Čech 2019 ze dne 13. 9. 2019

Prezentace Programu rozvoje venkova, krajského sdružení MAS Ústeckého kraje a Celostátní sítě pro venkov na výstavě Zahrada Čech 2019 ze dne 13. 9. 2019 v Litoměřicích

Detail

10.09.2019

Seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově - II." ze dne 10. 9. 2019

Seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově - II." ze dne 10. 9. 2019

Seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově - II.", který se konal dne 10. 9. 2019 v Lišnici

Detail

07.10.2019

Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Seminář pro zástupce měst a obcí

Detail

27.08.2019

Dotace na úsporné veřejné osvětlení

Programy MŽP a MPO na rekonstrukci veřejného osvětlení

Detail

29.07.2019

Meet and Code

Druhé kolo grantového programu

Detail

22.07.2019

4. výzva Kotlíkových dotací

Propagace výzvy v obcích

Detail

16.05.2019

Regionální potravina 2019

Soutěž o Regionální potravinu

Detail

V návaznosti na otevření článku č. 20 Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 s názvem "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech" bychom vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníkového šetření. 

Pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby (vykonávající činnost škol a zapsaných ve školském rejstříku, jež nejsou zřízeny krajem nebo organizační složkou státu), nestatní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) a dále pro registrované církevní, náboženské společnosti nebo evidované (církevní) právnické osoby se tak otevírá nová možnost získání finančních prostředků. 

 

Dotazník můžete vyplnit ZDE.

 

04.10.2019

20191001 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 1. 10. 2019

Stáhnout

04.10.2019

20190923 Zápis č. 8/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 23. 9. 2019

Stáhnout