Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách
Místní akční skupiny Naděje, obecně prospěšné společnosti. 
 

 
Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova
území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Kalendář akcí Společnosti

05.03.2018 od 14:00

Jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.

Pozvánka na jednání Zakladatelů, které se uskuteční dne 5. března 2018 od 14:00 hod. v Lišnici

Detail

Podpora území

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - Operační program Životní prostředí
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin
Pro další inforamce pokračujte ZDE.

Výzva vyhlášena 23. ledna 2018 v 9:00 hod.

Příjem žádostí bude ukončen 23. března 2018 ve 20:00 hod.

 

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - Integrovaný regionální operační program

Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Pro další informace pokračujte ZDE.

Výzva vyhlášena 1. února 2018 ve 12:00 hod.

Příjem žádostí bude ukončen 7. března 2018 ve 12:00 hod.

VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - Integrovaný regionální operační program

Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice

Pro další informace pokračujte ZDE.

Výzva vyhlášena 14. února 2018 ve 12:00 hod.

Příjem žádostí bude ukončen 11. dubna 2018 ve 12:00 hod.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - Operační program Zaměstnanost

Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání - provoz

Pro další informace pokračujte ZDE.

Plánovaný termín vyhlášení této výzvy je 04/2018.

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - Program rozvoje venkova

Výzva MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 

Pro další informace pokračujte ZDE.

Plánovaný termín vyhlášení této výzvy je 04/2018.

20.02.2018

Pozvánka na seminář

Seminář "Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice"

Detail

08.01.2018

Výhody komunitně vedeného místního rozvoje

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru při Evropské Unii

Detail

02.02.2018

Revize výzvy č. 69

Aktualizace Specifických pravidel výzvy č. 69 "Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD"

Detail

02.02.2018

Postup konzultací a kontrol zakázek v IROP

Informace pro žadatele a příjemce k omezení konzultací veřejných zakázek IROP

Detail

Fotogalerie

19.02.2018

Jednání Výběrové komise ze dne 19. 2. 2018

Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. února 2018 v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.

Detail

12.02.2018

Jednání MAS v Ústeckém kraji ze dne 12. 2. 2018

Jednání zástupců MAS v Ústeckém kraji, které se uskutečnilo dne 12. 2. 2018 v Droužkovicích

Detail

15.01.2018

PODKRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. pořádá PODKRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST, který se uskuteční dne 31. května 2018 v Chomutově

Detail

09.01.2018

Dotace Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Dotace z Fondu kultury Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Detail

08.01.2018

Výzva pro regionální výrobce - "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt"

Možnost udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“

Detail

13.02.2018

20180129 Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 29. 1. 2018

Stáhnout

19.01.2018

20171213 Zápis č. 4/2017

Zápis č. 4 z jednání Dozorčí rady společnosti ze dne 13. 12. 2017

Stáhnout

18.01.2018

20180115 Protokol o neuskutečněném jednání Správní rady společnosti

Protokol o neuskutečněném jednání Správní rady společnosti ze dne 15. 1. 2018

Stáhnout