Menu
MAS Naděje o.p.s.

6. Výzva MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - VI.

Logo MAS Naděje o.p.s.

Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 27. 6. 2022 do 27. 7. 2022


Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  Program bude také podporovat základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.


Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do této Fiche:

6. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Veřejná prostranství v obcích

Oblast podpory: obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.


Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcíMateřské a základní školy

Oblast podpory: investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.


Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.Hasičské zbrojnice

Oblast podpory: investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu).


Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí.Vybrané kulturní památky

Oblast podpory: obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek ČR.


Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Oblast podpory: investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 


Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč5.000.000,00 Kč.Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny dva dokumenty týkající se dobré praxe pro cenové marketingy. Jedná se o soubor se základním popisem k cenovým marketingům, přílohami k cenovým marketingům, nejčastějšími chybami u cenových marketingů a příklady, které jsou z pohledu dobré praxe naopak v pořádku.

Druhý soubor ve formátu excel obsahuje doporučenou (nikoliv povinnou) šablonu tabulky cenového marketingu. Je rozdělen na list pro zadavatele plátce DPH a na list pro zadavatele neplátce DPH.


DOKUMENTACE


 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Výzva MAS

Pozvánka na webinář

Příloha č. 1 - Podrobný popis Fichí

Příloha č. 2 - Interní postupy při realizaci SCLLD

Příloha č. 3 - Preferenční kritéria Fiche č. 6

Datum vložení: 28. 6. 2022 14:46
Datum poslední aktualizace: 23. 8. 2023 14:00
Autor: Správce Webu

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 27 °C 19 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/14 °C