Obsah

20. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice - III.

Typ: ostatní
Výzva vyhlášena

Logo

  • Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

  • Příjemci podpory mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zařizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč4.908.928,86 Kč.

  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

 

Výzva IROP a ostatní:                        

Výzva IROP č. 62

Žádost o podporu:         

ZDE

Uživatelská příručka IS KP14+:    

ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS            ZDE
Pozvánka na webinář:     Pozvánka
Příloha č. 1 Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - Rozvoj sociálních služeb
Příloha č. 3 Kritéría věcného hodnocení - Rozvoj komunitních center
Příloha č. 4 Vzor Memoranda o spolupráci
Příloha č. 5 Vzor Plné moci
Příloha č. 6 Osnova Studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb
Příloha č. 7 Osnova Studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center
Kontrolní listy: Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti
  Kontrolní list pro věcné hodnocení - Rozvoj komunitních center
  Kontrolní list pro věcné hodnocení - Rozvoj sociálních služeb

Vytvořeno: 14. 10. 2021
Poslední aktualizace: 29. 11. 2021 10:50
Autor: Správce Webu