Obsah

19. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - V.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal od 14. 10. 2021 do 22. 11. 2021

logo

 • Cílem opatření je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně - integračního potenciálu území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Podpora je cílena na vznik a rozvoj nových sociálních podniků a rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu.

 • Podpořit lze vznik a podporu nového sociálního podniku prostřednictvím např. podpory investičních aktivit (nákup objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání) a rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,

  • rozšíření prostorové kapacity podniku,

  • zavedení nových technologií výroby,

  • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být spojené s personálním rozšířením.

 • Příjemcem podpory mohou být OSVČ, malé a střední podniky, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace.

 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč a 2.947.368,42 Kč.

 • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

Výzva IROP a ostatní:

Výzva IROP č. 65

Žádost o podporu:

ZDE

Uživatelská příručka IS KP14+:        

ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS                        

ZDE

Pozvánka na webinář:

Pozvánka

Příloha č. 1

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Příloha č. 2

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3

Osnova Podnikatelského plánu

Příloha č. 4

Vzor Memoranda o spolupráci

Příloha č. 5

Vzor Plné moci

Kontrolní listy: Kontrolní pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
  Kontrolní list pro věcné hodnocení

Vytvořeno: 14. 10. 2021
Poslední aktualizace: 30. 11. 2021 13:33
Autor: Správce Webu