Obsah

1. Výzva MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - I.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 13. 6. 2018 do 18. 7. 2018.
logologo

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 • Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do těchto Fichí:

1. Podpora zemědělského podnikání

 • Oblasti podpory: Podpora hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů a investice do pořízení peletovacích zařízení.
 • Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 • Preferenční kritéria Fiche č. 1 

 

2. Podpora zpracování zemědělských produktů

 • Oblasti podpory: Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování, investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh, investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
 • Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 • Preferenční kritéria Fiche č. 2

 

3. Rozvoj nezemědělského podnikání

 • Oblasti podpory:
 1. Investiční výdaje na stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny, kanceláře nebo malokapacitního ubytovacího zařízení.
 2. Investiční výdaje na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost - nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software.
 • Oprávnění žadatelé: Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 • Preferenční kritéria Fiche č. 3

 

4. Předávání znalostí a zkušeností

 • Oblasti podporyČinnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovednost - vzdělávací kurzy a workshopy.
 • Oprávnění žadatelé: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 • Preferenční kritéria Fiche č. 4

 

DOKUMENTACE:

Výzva PRV: Výzva PRV v rámci operace 19.2.1        
Žádost o podporu: ZDE
Příručka pro podání Žádosti o dotaci              a ostatní přílohy

ZDE                                                                                                                

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS: ZDE
Pozvánka na seminář: ZDE
Prezentace ze semináře: ZDE               

 


Přílohy

Vytvořeno: 16. 9. 2019
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 10:46
Autor: Správce Webu