Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - I.

Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 13. 6. 2018 do 18. 7. 2018.


Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.


Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do těchto Fichí:

1. Podpora zemědělského podnikání

Oblasti podpory: Podpora hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů a investice do pořízení peletovacích zařízení.


Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč5.000.000,00 Kč.2. Podpora zpracování zemědělských produktů

Oblasti podpory: Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování, investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh, investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.


Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč5.000.000,00 Kč.


Preferenční kritéria Fiche č. 2


3. Rozvoj nezemědělského podnikání

Oblasti podpory:

  1. Investiční výdaje na stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny, kanceláře nebo malokapacitního ubytovacího zařízení.
  2. Investiční výdaje na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost - nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software.

Oprávnění žadatelé: Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč5.000.000,00 Kč.


Preferenční kritéria Fiche č. 3


4. Předávání znalostí a zkušeností

Oblasti podpory: Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovednost - vzdělávací kurzy a workshopy.


Oprávnění žadatelé: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč5.000.000,00 Kč.


Preferenční kritéria Fiche č. 4


DOKUMENTACE


 

Přílohy

Výzva

0 Výzva PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,79 kB

Pozvánka na seminář

20180622 Pozvánka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 370,04 kB

Prezentace ze semináře

Prezentace na seminář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,09 kB

Příloha č. 1 - Podrobný popis fichí

Příloha č. 1 - Podrobný popis Fichí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 604,39 kB

Příloha č. 2 - Interní postupy při realizaci SCLLD

Příloha č. 2 - Směrnice č. 11 – Interní postupy při realizaci SCLLD pro Programový.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,71 kB

Příloha č. 3 - Preferenční kritéria Fiche č. 1

Příloha č. 3 - Fiche č. 1 - Podpora zemědělského podnikání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,3 kB

Příloha č. 4 - Preferenční kritéria Fiche č. 2

Příloha č. 4 - Fiche č. 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,93 kB

Příloha č. 5 - Preferenční kritéria Fiche č. 3

Příloha č. 5 - Fiche č. 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,16 kB

Příloha č. 6 - Preferenční kritéria Fiche č. 4

Fiche č. 4 - Předávání znalostí a zkušeností.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,04 kB

Příloha č. 7 - Prezenční listina ke školícím akcím

Příloha č. 7 - Prezenční listina ke školícím akcím (ve vztahu k Fichi č. 4).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 478,32 kB

Definice mikropodniků, malých a středních podniků

definice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí

stanovisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB

Potvrzení krajské veterinární správy

veterina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,76 kB

Čestné prohlášení lektora ke kvalifikačním předpokladům

čestné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,3 kB

Čestné prohlášení lektora k pravidelnému vzdělávání

čestné 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,94 kB
Datum vložení: 18. 7. 2018 9:17
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 8:57
Autor: Správce Webu

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 3. 2023
déšť 15 °C 6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 10/6 °C
sobota 1. 4. slabý déšť 10/7 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/0 °C