Menu
MAS Naděje o.p.s.

8. Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - II.

Příjem žádosti o podporu ukončen, probíhal v době od 16. 5. 2018 do 16. 8. 2018.


Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.


Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, DSO, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky (zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech), podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 100.000,00 Kč3.783.770,00 Kč. 


Výše podpory činí max. 85 %


DOKUMENTACE


 

Přílohy

Výzva

0 - TEXT VÝZVY - Výsadba dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,39 kB

Pozvánka na seminář

20180710 Pozvánka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,19 kB

Prezentace ze semináře

20180710 Prezentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1009,4 kB

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce

1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB

Příloha č. 2 - Informace o způsobu a hodnocení

2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,19 kB

Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření

3 - Náklady obvyklých opatření MŽP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,78 kB

Příloha č. 4 - Metodika způsobilosti výdajů

4 - Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,34 kB

Příloha č. 5 - Standardy pro výsadbu dřevin

5 - Standardy AOPK SPPKA 02-001 2013 Výsadba stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Přiloha č. 6 - Seznam doporučených autochtonních druhů

6 - Seznam doporučených autochtonních druhů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,95 kB

Uživatelská příručka IS KP14+

iskp14+.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,24 MB
Datum vložení: 16. 8. 2018 9:04
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 11:00
Autor: Správce Webu

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 3. 2023
déšť 15 °C 6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 10/6 °C
sobota 1. 4. slabý déšť 10/7 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/0 °C