Obsah

7. Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - I.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 26. 3. 2018 do 4. 6. 2018.

logo

  • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloha č. 2 - Podrobný popis podporovaných aktivit.
  • Příjemcem podpory mohou být:
    • nestátní neziskové organizace - spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí; nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
    • poskytovatelé sociálních služeb - poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 400.000,00 Kč a 2.500.000,00 Kč.
  • Výše podpory činí min. 85 % - viz výzva, bod 4.4 Míra podpory - rozpad zdrojů financování

 

DOKUMENTACE:

Výzva OPZ:

Výzva OPZ č. 047

Ostatní: ZDE
Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+: ZDE

 

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS: ZDE
Pozvánka na seminář - zrušeno: ZDE
Pozvánka na seminář: ZDE
Prezentace ze semináře: ZDE                               

Přílohy

Vytvořeno: 27. 3. 2018
Poslední aktualizace: 4. 2. 2021 08:51
Autor: Správce Webu