Obsah

13. Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - V.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 30. 6. 2020 do 31. 7. 2020

logo

  • Oprávněnými žadateli mohou být pouze stávající příjemci podpory z předchozí výzvy MAS, kteří využívají podporu na zajištění provozu dětské skupiny.
  • Využití podpory je zacíleno na žadatele, kteří provozovali nebo provozují zařízení péče o děti splňující následující podmínky současně:
    • Zařízení, které v minulosti získalo podporu z OPZ, projekt dle stanovených podmínek úspěšně dokončí, čímž se pro potřeby této výzvy rozumí dodržení plného plánovaného rozsahu realizace projektu. Cílem výzvy není další financování provozu zařízení, kterým se v minulosti nepodařilo svým závazkům dostát. Konkrétně tedy musí platit, že provozovatel zařízení před předložením projektu v této výzvě předčasně neukončil předchozí projekt nebo nestáhl žádost o podporu před vydáním právního aktu týkající se financování tohoto konkrétního zařízení.
    • Žadatel v jedné žádosti o podporu podané v této výzvě navazuje právě na jeden projekt z výzev MAS, přičemž návazností se rozumí provoz dětské skupiny pod stejným subjektem. Návaznost dvou nebo více projektů podaných v této výzvě na jeden stejný projekt z výzev MAS je vyloučena.
  • Příjemcem podpory mohou být pouze stávající příjemci podpory z předchozí výzvy MAS, kteří využívají podporu na zajištění provozu dětské skupiny.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 400.000,00 Kč a 2.366.308,00 Kč

 

DOKUMENTACE:

 

Výzva OPZ:                 

Výzvy OPZ č. 047           

Ostatní:

ZDE

Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+:              ZDE

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:  
Výzva MAS: ZDE                                   
   

 

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:


Přílohy

Vytvořeno: 4. 2. 2019
Poslední aktualizace: 31. 7. 2020 14:56
Autor: Správce Webu