Obsah

7. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - II.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 4. 4. 2019 do 14. 6. 2019

logo

  • Hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras.
  • Podpořit lze vybudování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací), vč. podchodů a lávek přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace; rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; nové cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy, které spojují menší sídla s městy, sloužící k nemotorizované dopravě do škol, zaměstnání, na nákupy, dále doplňková zeleň, liniová výsadba podél tras, značení, vznik míst pro jízdní kola apod.
  • Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. 
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 500.000,00 Kč a 12.211.439,00 Kč.
  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

Výzva IROP a ostatní: Výzva IROP č. 53
Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+:

ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS:

ZDE      

Pozvánka na seminář: ZDE                    
Prezentace ze semináře: ZDE

Přílohy

Vytvořeno: 14. 6. 2019
Poslední aktualizace: 6. 1. 2021 13:12
Autor: Správce Webu