Obsah

5. Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice - I.

Typ: náš tip
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 14. 2. 2018 do 11. 4. 2018.

Logo

  • Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.
  • Příjemci podpory mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zařizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč2.000.000,00 Kč.
  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:
 
Výzva IROP a ostatní:     
Žádost o podporu:
Přihláška na seminář: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+:     ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS: ZDE                            
Pozvánka na seminář: ZDE
Prezentace ze semináře: ZDE

Přílohy

Vytvořeno: 14. 1. 2018
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 10:19
Autor: Správce Webu