Obsah

20. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice - III.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal od 15. 10. 2021 do 12. 12. 2021

Logo

  • Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

  • Příjemci podpory mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zařizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč4.908.928,86 Kč.

  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

 

Výzva IROP a ostatní:                        

Výzva IROP č. 62

Žádost o podporu:         

ZDE

Uživatelská příručka IS KP14+:    

ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS           
Pozvánka na webinář:    
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Kontrolní listy:
 
 

 

 


Vytvořeno: 14. 10. 2021
Poslední aktualizace: 7. 2. 2022 11:43
Autor: Správce Webu