Obsah

16. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - IV.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal od 29. 09. 2020 do 31. 10. 2020

logo

 • Cílem opatření je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně - integračního potenciálu území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Podpora je cílena na vznik a rozvoj nových sociálních podniků a rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu.
 • Podpořit lze vznik a podporu nového sociálního podniku prostřednictvím např. podpory investičních aktivit (nákup objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání) a rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být spojené s personálním rozšířením.

 • Příjemcem podpory mohou být OSVČ, malé a střední podniky, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč a 2.947.368,42 Kč.
 • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

Výzva IROP a ostatní: Výzva IROP č. 65
Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+:        ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS ZDE              
Pozvánka na seminář:          ZDE
Prezentace ze semináře: ZDE

Přílohy

Vytvořeno: 29. 9. 2020
Poslední aktualizace: 6. 1. 2021 13:03
Autor: Správce Webu