Obsah

11. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III.

Typ: ostatní
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal od 7. 10. 2019 do 22. 11. 2019

logo

  • Hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších tras.
  • Podpořit lze vybudování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy, které procházejí obcemi (ne kolem místních komunikací), vč. podchodů a lávek přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace; rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; nové cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy, které spojují menší sídla s městy, sloužící k nemotorizované dopravě do škol, zaměstnání, na nákupy, dále doplňková zeleň, liniová výsadba podél tras, značení, vznik míst pro jízdní kola apod.
  • Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. 
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 500.000,00 Kč a 3.000.000,00 Kč.
  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

DOKUMENTACE:

Výzva IROP a ostatní: Výzva IROP č. 53
Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+:        

ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS:     

                  ZDE

Pozvánka na seminář:                       ZDE
Prezentace ze semináře:                   ZDE

Přílohy

Vytvořeno: 21. 11. 2019
Poslední aktualizace: 6. 1. 2021 13:09
Autor: Správce Webu