Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Podpora komunitního života na venkově 2022

Logo Ústeckého kraje

Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.

 

Podpora je směřována do 3 oblastí:

 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3 
  • V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; obec; příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem;  škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení; církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.!
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 30.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.

 

DOKUMENTACE:

Výzva Ústeckého kraje

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Bc. Tomáš Harant
 • Telefonní kontakt: (+420) 733 700 334
 • E-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program

Výzva MAS Naděje o.p.s. (152.61 kB)

Příloha č. 1 - Kritéria přijatelnosti a formálních příležitostí (108.09 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení  (107.9 kB)

Příloha č. 3 - Žádost o dotaci ve formátu word; (246.29 kB) Žádost o dotaci ve formátu pdf (118.35 kB)

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet projektu (16.82 kB)

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace (245.62 kB)

Příloha č. 6 - Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu word (256.44 kB); Závěrečná zpráva a vyúčtoávní realizace projektu ve formátu pdf (155.46 kB)

 

 

 

 

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 26. 9. 2022
slabý déšť 16 °C 9 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 11/7 °C
středa 28. 9. slabý déšť 11/7 °C
čtvrtek 29. 9. polojasno 14/6 °C