Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
10
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Úvod

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností. Schválený návrh struktury operačních programů včetně jednotlivých oblastí pro financování je možné si prohlédnout v přehledné infografice.
 
Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti kohezní politiky v příštím období i svému aktivního zapojení ČR do probíhajících mezinárodních diskuzí  je připravována řada materiálů, které mají za úkol připravit zemi na další debatu, vyjednávání i další stanovení si priorit. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto zpracovalo Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 byla již schválena.
 
 
Do přípravy budoucího období jsou zapojeni partneři jak z veřejné správy, tak i z odborné obce, neziskového sektoru, svazů či akademického prostředí, ale i další subjekty. K tomuto účelu jsou využívány platformy, jako je Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, platformy pro řídící orgány operačních programů, Národní stálá konference, Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody, Expertní skupina pro strategickou práci či samotná Vláda ČR nebo také Výbor pro Evropskou unii.

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)
 
2. Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)
 • řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
3. Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 • řízený Ministerstvem životního prostředí ČR/Agenturou ochranny přírody a krajiny
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
4. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
 • řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
5. Společná zemědělská politiky (SZP)
 • řízený Ministerstvem zemědělství ČR/Státním zemědělským intervenčním fondem
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 
6.  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
 • řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • prostřednictvím operačního programu budou s největší pravděpodobností realizovány Místní akční plány rozvoje vzdělávání III
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu
 

7. Operační program Technická pomoc (OPTP)

 • řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • prostřednictvím operačního programu bude s největší pravděpodobností realizován provoz organizace MAS Naděje o.p.s.
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu