Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
10
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Veřejné připomínkování

2. KOLO

1. KOLO

Obsah - aktualizace ke dni 01. 09. 2021

POVINNÉ ČÁSTI
 
 • KONCEPČNÍ ČÁST
 • PŘÍLOHA č. 1 - Čestné prohlášení
ZDE
NEPOVINNÉ ČÁSTI
 
 • SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
 • SWOT ANALÝZA
 • POPIS INOVATIVNÍCH RYSŮ SCLLD
 • POPIS SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
 • ANALÝZA RIZIK

Vize

„Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svoji budoucnost.“

Mise

 • V území MAS Naděje se zlepší lokální podmínky pro zaměstnanost a podporu lokální ekonomiky.
 • Území MAS Naděje bude vybaveno dobře fungující občanskou infrastrukturou a dostupnými službami.
 • Území MAS Naděje se stane zajímavou turistickou destinací.
 • Na území MAS Naděje bude fungovat spolkový život, na jehož podpoře budou místní aktéři v území aktivně spolupracovat.
 • Rozvoj území MAS Naděje proběhne v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Principy

 • Všechny aktivity budou realizovány při současném dodržování principů udržitelného rozvoje.
 • Budou probíhat animační aktivity k prohlubování partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními partnery v území MAS Naděje a také na krajské i národní úrovni.
 • Při všech procesech implementace SCLLD budou dodržovány principy transparentnosti, otevřenosti a nediskriminace.
 • Bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost, účelnost a kontrolu. To vše při akceptování inovativních prvků, pozitivního a otevřeného přístupu.

Klíčové oblasti

Mezi klíčové oblasti podpory regionu spadá:
 • KLÍČOVÁ OBLAST č. 1 - Místní ekonomika
 • Podpora podnikání
 • Zvýšení lokální zaměstnanosti a vzájemné výpomoci
 • KLÍČOVÁ OBLAST č. 2 - Území a sídelní celky
 • Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního a dalšího vzdělávání
 • Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
 • Prohlubování spolupráce a partnerství
 • Rozvoj bezpečnosti v obcích a alternativní dopravy
 • Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
 • Podpora a rozvoj občanské vybavenosti
 • Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • KLÍČOVÁ OBLAST č. 3 - Příroda, krajina a životní prostředí
 • Posílení biodiverzity
 • Environmentální výchova a osvěta
 • Komunitně a udržitelně
 • Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů

obr